» Program podpory ICT a strategické služby

ICT a strategické služby

Tento program realizuje Prioritní osu 2 "Rozvoj firem" Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem programu ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY [pdf, 243 kB]je pomocí dotací podpořit konkurenceschopnost a růst ICT sektoru v České republice a podpora vybraných strategických služeb.

Společné přílohy dotačních programů podpory

Zájemcům o program ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY doporučujeme prostudovat Společné přílohy dotačních programů podpory. Na uvedeném odkaze naleznete informace týkající se všech dotačních programů podpory a aktuální i dříve platné verze těchto dokumentů:

  • Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007 — 2013
  • Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI — obecná část
  • Pravidla pro výběr dodavatelů
  • Pravidla etapizace projektu
  • Pravidla pro publicitu

 

 

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit čestné prohlášení ke mzdovým nákladům, předepsané tabulky pro mzdové náklady a řídit se metodickou příručkou ke mzdovým nákladům.


• Obecné přílohy k programu
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfPříručka způsobilosti výdajů
Doporučeno k prostudování - platnost od 1. 10. 2010application-pdf01.10.2010
application/pdfSplnění závazných ukazatelů projektu
Platnost od 1. 10. 2012application-pdf02.10.2012
» 5. Výzva


ICT a strategické služby - III. výzva programu - II. prodloužení

Ministerstvo průmyslu a obchodu prodlužuje dne 1. listopadu 2013 třetí výzvu druhé prodloužení k podávání žádostí o podporu v programu ICT a SS a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí. Příjem elektronických registračních žádostí bude zahájen 6. listopadu 2013 od 13:00  prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 17. prosince 2013 do 13:00. Příjem plných žádostí je naplánován od 6. listopadu 2013 od 13:00 do 7. únoru 2014 do 13:00. Plánovaná alokace pro toto prodloužení výzvy je 1 mld. Kč.
 

• Přílohy
» 4. Výzva

ICT a strategické služby - III. výzva programu -  prodloužení

Ministerstvo průmyslu a obchodu prodlužuje dne 1. září 2011 třetí výzvu k podávání žádostí o podporu v programu ICT a SS a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí. Příjem elektronických registračních žádostí bude zahájen 1. října 2011 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 15. ledna 2012. Příjem plných žádostí je naplánován od 1. listopadu 2011 do 21. března 2012. Plánovaná alokace pro toto prodloužení výzvy je 1,5 mld. Kč.

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu vysokého počtu obdržených Registračních žádostí a překročení plánované alokace byl dne 18. 12. 2011 pozastaven příjem Registračních žádostí do III. Výzvy  -  ICT a strategické služby  – prodloužení. Opětovné spuštění příjmu Registračních žádostí bude záviset na alokaci této výzvy ve vztahu k vyhodnoceným projektům.
• Přílohy
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit