» Program podpory ICT v podnicích

ICT v podnicích

Tento program realizuje Prioritní osu 2 "Rozvoj firem" Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem programu ICT v PODNICÍCH [pdf, 280 kB]je podpořit konkurenceschopnost malých a středních podniků prostřednictvím kvalitativně vyššího využití jejich potenciálu v oblasti pořizování a rozšiřování informačních systémů, resp. podpořit poptávku po informačních systémech za účelem zvýšení efektivity malých a středních podniků.

Společné přílohy dotačních programů podpory

Zájemcům o program ICT V PODNICÍCH doporučujeme prostudovat Společné přílohy dotačních programů podpory. Na uvedeném odkaze naleznete informace týkající se všech dotačních programů podpory a aktuální i dříve platné verze těchto dokumentů:

 

  • Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007 — 2013
  • Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI — obecná část
  • Pravidla pro výběr dodavatelů
  • Pravidla etapizace projektu
  • Pravidla pro publicitu
  • Definice malého a středního podniku


Zájemcům o tento program doporučujeme k prostudování:

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfPříručka způsobilých výdajů ICT v podnicích
application-pdf26.09.2011
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentSplnění závazných ukazatelů projektu
Platnost od 1.10. 2012application-vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document27.09.2012

» 4. Výzva

ICT v podnicích - III. výzva programu - prodloužení

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 2. prosince 2011 prodloužení třetího kola výzvy k podání žádosti o podporu v programu podpory ICT V PODNICÍCH. Výzva je časově omezená, příjem žádostí kontinuální. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace bude zahájen 16. ledna 2012 a bude trvat do 17. února 2012 prostřednictvím internetové aplikace  eAccount. Příjem plných žádostí bude probíhat od 1. února 2012 do 15. května 2012. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 0,35 mld. CZK.
 

UPOZORNĚNÍ

Příjem žádostí v rámci III. výzvy prodloužení programu ICT v podnicích byl ve večerních hodinách v pondělí 16. ledna 2012 zastaven, a to v okamžiku, kdy souhrnná výše požadované dotace v podaných Registračních žádostech zhruba trojnásobně přesáhla celkovou částku 350 mil. Kč.

 


• Přílohy
» 3. Výzva

ICT v podnicích - III. výzva programu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 22. října 2009 třetí kolo výzvy k podání žádosti o podporu v programu podpory ICT V PODNICÍCH. Výzva je časově omezená, příjem žádostí kontinuální. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace bude zahájen 1. ledna 2010 a bude trvat do 15. října 2010 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem plných žádostí bude probíhat od 8. března 2010 do 15. února 2011. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 0,5 mld. Kč.

• Přílohy
Přílohy k 3. výzvě
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfICT v Podnicích - III. Výzva pro předkládání projektů
application-pdf26.09.2011
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 1 - regiony se soustředěnou nebo přechodnou podporou státu
application-pdf26.09.2011
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 2 - Příloha I smlouvy o ES
application-pdf26.09.2011
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 3 - Výběrová kritéria
application-pdf26.09.2011
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 4 - Osnova podnikatelského záměru
application-pdf26.09.2011
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 5 - Pravidla způsobilosti výdajů, č.j. 10596/11/08100
Platnost od 1. 4. 2011application-pdf26.09.2011
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 5a - Pravidla způsobilosti výdajů, č.j. 908/12/08100/08000
Platnost od 12. 1. 2012application-pdf16.01.2012
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 6 - Vymezení ocelářského průmyslu
application-pdf26.09.2011
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 7 - Vymezení průmyslu výroby syntetických vláken
application-pdf26.09.2011
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 8 - Podmínky při transformaci právní formy žadatele
application-pdf26.09.2011
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 9 - Pokyny pro žadatele a příjemce dotace
Platnost od 1. 6. 2012application-pdf15.06.2012
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 10 - Podmínky poskytnutí dotace
Platnost od 1. 2. 2011application-pdf26.09.2011
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 10a - Podmínky poskytnutí dotace
Platnost od 15. 6. 2011application-pdf26.09.2011
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 10b - Podmínky poskytnutí dotace
Platnost od 1. 9. 2011application-pdf26.09.2011
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit