Vzorové dokumenty pro řádné zdokumentování výběru dodavatelů

Pro snazší práci žadatelů, předcházení nejasností připravilo MPO sadu doporučených vzorových dokumentů pro řádné zdokumentování výběru dodavatelů.

Žadatelé/příjemci dotací mohou použít své vlastní vzorové dokumenty, tím se však nezbavují odpovědnosti za to, že veškeré dokumenty, které jsou povinni zpracovat a archivovat dle Pravidel pro výběr dodavatelů, budou obsahovat všechny potřebné údaje pro účely kontrol a auditů. Pro snazší práci žadatelů, předcházení nejasností připravilo MPO sadu doDokumentporučených vzorových dokumentů pro řádné zdokumentování výběru dodavatelů. Žadatelé/příjemci dotací mohou použít své vlastní vzorové dokumenty, tím se však nezbavují odpovědnosti za to, že veškeré dokumenty, které jsou povinni zpracovat a archivovat dle Pravidel pro výběr dodavatelů, budou obsahovat všechny potřebné údaje pro účely kontrol a auditů.

Dokument Kdo dokument používá Kdy se používá
Inzerát — oznámení o vyhlášení výběrového řízení Zadavatel Při vyhlášení výběrového řízení.
Zadávací dokumentace Zadavatel Při vyhlášení výběrového řízení.
Nabídky Uchazeč Uchazeč předkládá nabídky ve stanovené lhůtě zadavateli, která činí dle předpokládané hodnoty veřejné zakázky 30/40/60 dní.
Evidenční arch podaných nabídek Zadavatel Při převzetí nabídek. Dokument eviduje převzetí nabídky od uchazeče zadavatelem.
Jmenování členů hodnotitelské komise (HK) Zadavatel Zadavatel je povinen ustanovit hodnotící komisi před hodnocením jednotlivých nabídek. Počet členů HK je 3 až 5 osob dle předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
Prohlášení o nestrannosti a důvěrnosti členů HK Zadavatel Každý člen HK je povinen podepsat prohlášení o nestrannosti a důvěrnosti( = nepodjatosti).
Zpráva z otevírání obálek a vyhodnocení nabídek Zadavatel O posouzení a hodnocení nabídek pořídí HK písemnou zprávu.
Tabulka hodnocení Zadavatel Názorným výstupem hodnocení je tabulka hodnocení.
Oznámení výsledku výběrového řízení: vítězné nabídce, nevybraným nabídkám Zadavatel O výsledku výběrového řízení musí být bez zbytečného odkladu informování všichni uchazeči, kteří podali nabídky v řádném termínu pro podání nabídek a nebyli vyloučeni z účasti na zadávacím řízení.

Přílohy řazeny podle jednotlivých dílů Pokynů pro žadatele

Díl I – Žádost o poskytnutí dotace, Hodnocení projektu, Realizace projektu, Monitoring

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfPostupy pro specifické příklady Změnového řízeni a změnu IČ
application-pdf21.02.2013

Díl II - Výběr dodavatelů


  

 Díl III – Žádost o platbu a veřejnosprávní kontrola na místě - (Přílohy 1 - 8Dx

• Přílohy

Díl III – Žádost o platbu a veřejnosprávní kontrola na místě - (Přílohy 1 - 8)

• Přílohy

» Přílohy
Název souboru Popis Typ souboruDatum
application/pdf Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Platnost od března 2015 PDF 25.03.2015
application/pdf Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Platnost od července 2014 PDF 25.03.2015
application/pdf Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Platnost od března 2014 PDF 18.03.2014
application/pdf Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Platnost od ledna 2014 PDF 03.02.2014
application/pdf Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Platnost od října 2013 PDF 08.10.2013
application/pdf Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Platnost od srpna 2013 PDF 16.08.2013
application/pdf Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Platnost od května 2013 PDF 14.05.2013
application/pdf Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Platnost od února 2013 PDF 16.04.2013
application/pdf Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Platnost od května 2011 PDF 30.10.2012
application/pdf Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Platnost od dubna 2012 PDF 30.10.2012
application/pdf Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Platnost od září 2012 PDF 30.10.2012
application/pdf Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Platnost od listopadu 2011 PDF 30.10.2012
application/pdf Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Platnost od června 2011 PDF 30.10.2012
application/pdf Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Platnost od ledna 2012 PDF 30.10.2012

» Přehled aktualizací
Zobrazit