» Program podpory Inovace - patent

Inovace - Patent

Tento program realizuje Prioritní osu 4 "Inovace" Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem programu INOVACE [pdf, 231 kB] je zvýšení inovačního potenciálu podnikatelského sektoru prostřednictvím dotací na realizaci inovačních projektů podniků (zejména MSP) a na projekty veřejných výzkumných institucí, vysokých škol, fyzických osob a MSP směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví.

Společné přílohy dotačních programů podpory

Zájemcům o program INOVACE— Patent doporučujeme prostudovat Společné přílohy dotačních programů podpory. Na uvedeném odkaze naleznete informace týkající se všech dotačních programů podpory a aktuální i dříve platné verze těchto dokumentů:

  • Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007 — 2013
  • Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI — obecná část
  • Pravidla pro výběr dodavatelů
  • Pravidla etapizace projektu
  • Pravidla pro publicitu

» 3. Výzva

Inovace Patent - II. výzva programu - prodloužení

 Ministerstvo průmyslu a obchodu prodlužuje dne 1. září 2011 druhou výzvu k podávání žádostí o podporu v programu INOVACE - PATENT a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace bude zahájen 1. září 2011 prostřednictvím internetové aplikace eAccountt. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 0,05 mld  Kč. Příjem RŽ od 1. 9. 2011 do 30. 9. 2012 a příjem PŽ od 1. 9. 2011 do 4. 1.  2013.

Upozornění :

Došlo k navýšení minimální výše dotace na projekt. Pokud bude podána žádost obsahující dotaci nižší, než je minimální stanovená, bude plná žádost vyřazena.

• Přílohy
» 2. Výzva

  Inovace - Patent - II. výzva programu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje dne 4. května 2009 druhou výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory INOVACE— Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace bude zahájen 1. června 2009 prostřednictvím internetové aplikace eAccount.

Upozornění:

PRODLOUŽENÍ  TERMÍNŮ  PRO  PŘÍJEM  REGISTRAČNÍ  A  PLNÉ  ŽÁDOSTI  U  PROGRAMU  INOVACE –  Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví.  Příjem registračních  žádostí bude ukončen dne 31. 5. 2011. Příjem plných žádostí bude ukončen dne 31. 8. 2011  

• Přílohy
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit