KONFERENCE a SEMINÁŘE OPPI - přehled konferencí pořádaných MPO za roky 2014, 2013, 2012, 2011,2010, 2009.

Výroční konference OPPI 2014


V úterý 2. prosince 2014 se v pražském Hotelu Ambassador Zlatá husa na Václavském náměstí uskuteční Výroční konference Operačního programu Podnikání a inovace, za účasti zástupců řídícího orgánu OPPI, Národního orgánu pro koordinaci, Asociace malého a středního podnikání, Svazu průmyslu a dopravy, Svazu měst a obcí a dalších.

Účelem konference je seznámit veřejnost především z řad podnikatelských subjektů s aktuálními úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost, s výsledky čerpání dotačních projektů z OPPI v programovém období 2007 - 2013 a v neposlední řadě také představení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 po jednotlivých prioritních osách včetně příkladu typových projektů.

Konference je určena stávajícím i budoucím potenciálním příjemcům podpory, tj. podnikatelským subjektům, inovačním a poradenským centrům, ale i zástupcům vysokých škol a představitelům svazů a asociací. Pozvánku a aktuální program naleznete zde.

 

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfKonference 2014_program
application-pdf03.11.2014
application/x-zip-compressedKonference 2014_prezentace
application-x-zip-compressed04.12.2014

INFORMAČNÍ SEMINÁŘE 2014

Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s agenturou Czechinvest uspořádá v tomto roce pro žadatele a příjemce sérii seminářů na téma: Aktuální čerpání + OPPI, OP PIK,  kontrola VŘ, RK CI a další.

Informace o seminářích jsou níže uvedeny v tabulce.
 

INFORMAČNÍ SEMINÁŘE 2014                                                                                                                                                        
Město Datum zahájení Zahájení Místo konání Adresa
Praha 7.4. PO 10:00 MPO, Politických vězňů 20 Politických vězňů 20, Praha 1
Ústí nad Labem 9.4. ST 10:00 Interhotel Bohemia Mírové nám. 2442/6, Ústí nad Labem
Liberec 16.4. ST 10:00 Kongresové centrum Babylon Nitranská 1, Liberec
Plzeň 22.4. ÚT 10:00 VTP Plzeň Teslova 3, Plzeň
 * Karlovy Vary - zrušen 30.4. ST 10:00 CVD s.r.o. (areál Dvorana) Chebská 73/48, Karlovy Vary
Jihlava 6.5. ÚT 10:00 Dělnický dům Žižkova 1696/15, Jihlava
České Budějovice 14.5. ST 10:00 METROPOL ČB Senovážné nám. 2, České Budějovice
Hradec Králové 20.5. ÚT 10:00 TC Hradec Králové Piletická 486/19 - letiště, Hradec Králové
Olomouc 28.5. ST 10:00 Hotel Arigone Univerzitní 20, Olomouc
Ostrava 29.5. ČT 10:00 BEST WESTERN Hotel Vista Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava-Zábřeh
Zlín 4.6. ST 10:00 TIC Zlín Vavrečkova 5262, budova 23, Zlín
Brno 5.6. ČT 10:00 Hotel Noemarch Cimburkova 9, Brno-Královo Pole

* Seminář v Karlových Varech je zrušen !
  

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentBRNO - přihláška
Uzávěrka přihlášek je 30. 5. 2014, poté bude potvrzena Vaše účast.application-vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document08.04.2014
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentZLÍN - přihláška
Uzávěrka přihlášek je 30. 5. 2014, poté bude potvrzena Vaše účast.application-vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document08.04.2014
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentOSTRAVA - přihláška
Uzávěrka přihlášek je 26. 5. 2014, poté bude potvrzena Vaše účast.application-vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document08.04.2014
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentOLOMOUC - přihláška
Uzávěrka přihlášek je 26. 5. 2014, poté bude potvrzena Vaše účast.application-vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document08.04.2014
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentHRADEC KRÁLOVÉ - přihláška
Uzávěrka přihlášek je 16. 5. 2014, poté bude potvrzena Vaše účast.application-vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document08.04.2014
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentČESKÉ BUDĚJOVICE - přihláška
Uzávěrka přihlášek je 12. 5. 2014, poté bude potvrzena Vaše účast.application-vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document08.04.2014
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentJIHLAVA - přihláška
Uzávěrka přihlášek je 2. 5. 2014, poté bude potvrzena Vaše účast.application-vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document08.04.2014
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentKARLOVY VARY - přihláška
Uzávěrka přihlášek je 28. 4. 2014, poté bude potvrzena Vaše účast.application-vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document08.04.2014
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentPLZEŇ - přihláška
Uzávěrka přihlášek je 17. 4. 2014, poté bude potvrzena Vaše účast.application-vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document08.04.2014
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentLIBEREC - přihláška
Uzávěrka přihlášek je 11. 4. 2014, poté bude potvrzena Vaše účastapplication-vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document24.03.2014
application/pdfPrezentace informačního semináře - Ústí nad Labem
application-pdf08.04.2014
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentÚSTÍ NAD LABEM - přihláška
Uzávěrka přihlášek je 4. 4. 2014, poté bude potvrzena Vaše účastapplication-vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document24.03.2014
application/pdfPrezentace informačního semináře - Praha
application-pdf04.04.2014
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentPRAHA - přihláška
Uzávěrka přihlášek je 2.4.2014, poté bude potvrzena Vaše účastapplication-vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document24.03.2014
application/pdfProgram seminářů
Všechny semináře mají stejný program.application-pdf24.03.2014

Konference OPPI - 3. 12. 2013

 Dne 3. 12. 2013 se v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v Praze uskutečnila Výroční konference OPPI, které se účastnilo více jak 90 subjektů z řad podnikatelů, inovačních center, zástupců vysokých škol a představitelů svazů a hospodářských partnerů.

V budově MPO ČR Na Františku se uskutečnila konference zaměřená na zhodnocení současného programovacího období, vlivu strukturálních fondů na růst konkurenceschopnosti českých podniků a budoucnosti kohezní politiky po roce 2013 včetně přípravy nového Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na konferenci vystoupili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Institutu evropských studií při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, generální sekretářka pro konkurenceschopnost Rady pro fondy EU a zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Cílem konference bylo v kontextu vlivu fondů EU na růst konkurenceschopnosti seznámit veřejnost s posledním vývojem Operačního programu Podnikání a inovace a přiblížit další vývoj budoucí kohezní politiky se zaměřením na přípravu OP PIK.

Program konference byl rozdělen na dvě části.

Dopoledne byly představiteli Ministerstva průmyslu a obchodu ČR předloženy aktuální informace o současném stavu OPPI se zaměřením na reálné přínosy projektů OPPI. Dále byla věnována pozornost vlivu evropských fondů na konkurenceschopnost českých podniků a představen byl úspěšný projekt firmy LUGI, s.r.o. podpořený v rámci OPPI.

 • Mgr. Alexandra Rudyšarová, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje - Úvodní slovo
 • Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., předseda vědeckopedagogické rady a profesor Institutu ekonomických studií při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy - Evropské fondy a jejich vliv na růst konkurenceschopnosti českých podnikatelů
 • Ing. Petr Očko, Ph.D., ředitel sekce fondů EU, MPO - Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů
 • Ing. Zuzana Matějíčková, ředitelka odboru implementace strukturálních fondů MPO - Aktuální stav implementace OPPI
 • Ing. Marcela Příhodová, poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO, Michal Peřina, LUGI, s.r.o — Představení úspěšného projektu realizovaného v rámci OPPI

Odpoledne následoval blok příspěvků k budoucnosti kohezní politiky po roce 2013.
 

 • Ing. Daniel Braun, M.A., 1. náměstek ministra pro místní rozvoj - Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost
 • PhDr. Miroslava Kopicová, generální sekretářka pro konkurenceschopnost – Konkurenceschopnost v programovém období 2014 – 2020
 • PhDr. Eva Brožová, poradkyně náměstka, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Představení vazeb mezi OP PIK a OP VVV
 • Ing. Miloš Rathouský, zástupce ředitelky sekce zaměstnavatelské SP ČR - Pohled Svazu průmyslu a dopravy ČR na budoucnost kohezní politiky
 • JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA, ředitel OKSF, MPO - Příprava MPO na nové programovací období
 • Ing. Jan Piskáček, vedoucí oddělení energetických a infrastrukturálních programů, MPO - Detailnější pohled na oblast energetiky v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfProgram
application-pdf26.11.2013
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentPřihláška
application-vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document20.11.2013
application/pdfPozvánka
application-pdf20.11.2013
application/pdfPrezentace JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA
application-pdf05.12.2013
application/pdfPrezentace PhDr. Eva Brožová
application-pdf05.12.2013
application/pdfPrezentace PhDr. Miroslava Kopicová
application-pdf05.12.2013
application/pdfPrezentace Ing. Marcela Příhodová
application-pdf05.12.2013
application/pdfPrezentace Ing. Zuzana Matějíčková
application-pdf05.12.2013
application/pdfPrezentace Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.,
application-pdf05.12.2013
application/pdfPrezentace Ing. Petr Očko, Ph.D.
application-pdf05.12.2013
application/pdfPrezentace Ing. Jan Piskáček
application-pdf05.12.2013

 
AKTUÁLNÍ SEMINÁŘE 2013
 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s agenturou Czechinvest uspořádá v tomto roce pro žadatele a příjemce sérii seminářů na téma: výběrová řízení, žádosti o platbu, monitorovaci zprávy, koheze a další.

Informace o seminářích jsou níže uvedeny v tabulce.
 

 Upozornění: Seminář v Karlových Varech byl pro nedostatečný zájem zrušen.  
Město Datum konání Zahájení Místo konání Adresa
 USTÍ NAD LABEM 20. 2. ST 10:00  BEST WESTERN Hotel Vladimir * * * *  Masarykova 36, Ústí nad Labem
 LIBEREC 27. 2. ST 10:00  Clarion Grandhotel Zlatý Lev  Gutenbergova 3, Liberec
 PRAHA 6. 3. ST 10:00  POL.VEŽNŮ 20 - MPO  Politických vězňů 20, Praha
 PLZEŇ 13. 3. ST 10:00  PRIMAVERA Hotel & Congress centre  Nepomucká 1058/128, Plzeň
 KARLOVY VARY 20. 3. ST
ZRUŠENO
10:00  CVD s.r.o. (areál Dvorana)  Chebská 73/48, Karlovy Vary
 JIHLAVA 27. 3. ST 10:00  Hotel Gustav Mahler - Malá galerie  Křížová 4, Jihlava
 Č. BUDĚJOVICE 3. 4. ST 10:00  Clarion Congress Hotel České Budějovice  Pražská třída 14, ČB
 HRADEC KRÁLOVÉ 10. 4. ST  Změna !  !!/ú
9:00
 
 Nové Adalbertinum  Velké náměstí 32, HK
 PARDUBICE 10. 4. ST  Změna ! !!/ú
13:30
 
 Hotel EURO Pardubice, a.s.  Jiráskova 2781 / 530 02 Pardubice
 BRNO 17. 4. ST 10:00   Hotel Continental Brno  
Continental Brno, Kounicova 6, Brno
 ZLÍN 18. 4. ČT 10:00  Technologické inovační centrum s.r.o.  Vavrečkova 5262 budova 23, Zlín
 OLOMOUC 24. 4. ST 10:00  RCO  Jeremenkova 40B, Olomouc
 OSTRAVA 25. 4. ČT 10:00  Mamaison Hotel Imperial  Tyršova 6, 702 00 Ostrava 2

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfProgram seminářů
application-pdf06.02.2013
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentPřihláška Plzeň
application-vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document05.03.2013
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentPřihláška Karlovy Vary
application-vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document05.03.2013
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentPřihláška Jihlava
application-vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document05.03.2013
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentPřihláška České Budějovice
application-vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document18.03.2013
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentPřihláška Hradec Králové
application-vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document18.03.2013
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentPřihláška Pardubice
application-vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document18.03.2013
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentPřihláška Brno
application-vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document18.03.2013
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentPřihláška Zlín
application-vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document11.04.2013
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentPřihláška Olomouc
application-vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document11.04.2013
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentPřihláška Ostrava
application-vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document11.04.2013

VÝROČNÍ KONFERENCE OPPI

Konference

Konference se uskutečnila dne 12. 12. 2012 v  prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu, ul. Politických vězňů 20, Praha 1.
Konference se bude zabývat zkušenostmi a přínosy investic ze strukturálních a kohezního fondu EU v letech 2007 - 2013 v oblati podpor a úspor energie a obnovitelných zdrojů, čerpáním programů OPPI a OPŽP, dále se týkala možných závěrečných výzev k podání žádostí, možnostmi a prioritami MPO a MŽP v příštím programovacím období. 
 
 Součástí příloh byla pozvánka, program a přihláška. 
 
 

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfProgram konference
application-pdf04.12.2012
application/pdfPozvánka
application-pdf04.12.2012
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentationPřihláška
application-vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation04.12.2012

Výroční semináře MPO pro rok 2012

img2
img1

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU - Sekce fondů EU – Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace uspořádalo výroční konferenci OPPI 

20. LISTOPADU 2012 V PRAZE V HOTELU ANDEL´S.

 • Místo konání: Andel´s hotel Prague, Stroupežnického 3181/21, 150 00 Praha 5, Praha-Smíchov
 • Mapu a informace o dopravním spojení naleznete: zde
 • Uzávěrka příjmu přihlášek byla do 16. listopadu 2012.
• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfProgram konference 2012
application-pdf06.11.2012
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentationPřednášející - Pavel Dzida
application-vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation22.11.2012
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentationPřednášející - Břetislav Grégr
application-vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation22.11.2012
application/vnd.ms-powerpointPřednášející - Jiří Blažek
application-vnd.ms-powerpoint22.11.2012
application/vnd.ms-powerpointPřednášející - Marcela Příhodová
application-vnd.ms-powerpoint22.11.2012
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentationPřednášející - Zuzan Matějíčková
application-vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation22.11.2012
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentationPřednášející - Michal Vodrážka
application-vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation22.11.2012
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentationPřednášející - Petr Očko
application-vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation22.11.2012
application/vnd.ms-powerpointPřednášející - Daniel Braun
application-vnd.ms-powerpoint22.11.2012
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentPřihláška
application-vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document08.11.2012
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentationPřednášející - Marek Kupsa
application-vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation22.11.2012

Konference OPPI - 5. 12. 2011

Dne 5. prosince 2011 se v Národním domě na Vinohradech v Praze se uskutečnila výroční konference Operačního programu Podnikání a inovace. Účast na konferenci byla bez jakýchkoliv poplatků.

V přílohách lze nalézt přízpěvky všech prezentujících

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfInformace o konferenci OPPI
application-pdf27.10.2011
application/pdf11. Chris Kirby - Head Of Structural Funds Implementation, BIS London - Strukturální Fondy ve Velké Británii
application-pdf13.12.2011
application/pdf10. Jiří Obračaj - Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR - Názory MSP na problémové oblasti podnikání – výsledky unikátních průzkumů
application-pdf13.12.2011
application/pdf9. Radek Pažout - HK - Budoucnost kohezní politiky v letech 2014 +
application-pdf13.12.2011
application/pdf8. Břetislav Grégr - MPO - Informace o přípravách na budoucí programovací období
application-pdf13.12.2011
application/pdf7. Petr Zahradník - Budoucí programovací období Kohezní politiky EU a předpoklady a parametry pro podporu podnikatelů
application-pdf13.12.2011
application/pdf6. Marcela Příhodová - MPO - Představení úspěšného projektu realizovaného v rámci OPPI
application-pdf13.12.2011
application/pdf5. Petr Očko - MPO - Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu
application-pdf13.12.2011
application/pdf4. Zuzana Matějíčková - MPO - AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI Novinky připravované pro rok 2012
application-pdf13.12.2011
application/pdf3. Miroslav Křížek Czechinvest - Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI
application-pdf13.12.2011
application/pdf2. Petr Očko - MPO - OPPI - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi
application-pdf13.12.2011
application/pdf1. Daniel Braun - MMR - Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost
application-pdf13.12.2011
application/pdfProgram konference
application-pdf08.11.2011
application/mswordPřihláška na konferenci OPPI
application-msword27.10.2011
application/pdf12. Emil Pícha - MH SR - JEREMIE v SR
application-pdf13.12.2011

Konference MPO - OPPI, 9. 12. 2010

Dne 9. 12. 2010 se v prostorách Hotelu Clarion Congress v Praze ve Vysočanech uskutečnila konference "OPPI,  které se účastnilo více jak 250  subjektů z řad podnikatelů,  poradenských agentur, inovačních center, zástupců vysokých škol a představitelů svazů a asociací. V kongresovém hotelu Clarion se uskutečnila konference zaměřená na možnosti čerpání finančních prostředků z Operačního programu Podnikání a inovace pro období 2007 — 2013 a budoucí kohezní politiku z pohledu Evropské komise, Národního orgánu pro koordinaci a hlavních hospodářských a sociálních partnerů. Konference se účastnili zástupci CzechInvestu, Ministerstva pro místní rozvoj, Národního vzdělávacího fondu, Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory a podnikatelských asociací.
Cílem konference bylo seznámit veřejnost s posledním vývojem Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), představit nejčastější chyby žadatelů při administraci projektu a zahájit diskusi o budoucí kohezní politice.


Program konference byl rozdělen na dvě části.

Dopoledne byly představiteli Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a agentury CzechInvest předloženy aktuální informace o současném stavu OPPI, priority realizace OPPI do roku 2015. Dále byla věnována pozornost inovačním programům a častým chybám, jež se žadatelé dopouštějí v průběhu projektového cyklu. Dále byla věnována pozornost dvěma úspěšným projektům podpořených v rámci OPPI.

 

 • Ing. Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu MPO — Úvodní slovo
 • Ing. Daniel Braun, M.  A., 1. náměstek ministra pro místní rozvoj – Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost
 • Ing. Petr Očko, Ph.D., ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje – OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména reakci na krizi
 • Ing. Miroslav Křížek, Ph.D., generální ředitel CzechInvestu — Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům
 • Ing. Zuzana Matějíčková, ředitelka odboru implementace strukturálních fondů MPO — Aktuální stav čerpání OPPI, novinky připravované pro rok 2011
 • Zástupci OISF, MPO nejčastější chyby žadatelů (chyby při administraci projektu, výběrovém řízení, v dokumentaci  k žádosti o platbu)

* Zbyněk Roubal, OISF, MPO – Shrnutí informačních seminářů "OPPI - od záměru projektu k proplacení dotace "

* Ing. Jan Piskáček, Odbor implementace strukturálních fondů, MPO - Nejčastější chyby žadatelů (chyby při administraci projektu, výběrová řízení, dokumentace k žádosti o platbu) 

 • Zástupci podpořených firem ELLA-CS, s.r.o. a MVE Hýskov - Představení dvou vybraných úspěšných projektů realizovaných v rámci OPPI

 

Odpoledne k tématům budoucí kohezní politiky vystoupili zástupci Evropské komise,  Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Národního vzdělávacího fondu, Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory a podnikatelských asociací. Dále byla věnována pozornost Analýze věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacích období 2014 +, kterou prezentoval  RNDr. Jan Vozáb,  Ph. D. – hlavní zpracovatel této studie.

 

 • Denisa Perrin, Evropská komise – DG Regio – Pohled Evropské komise na budoucnost kohezní politiky v České republice po roce 2013
 • JUDr. Olga Letáčková, vrchní ředitelka Sekce NOK a evropských záležitostí, MMR
 • Mgr. Arnošt Marks, Ph. D., konzultant v oblasti fondů EU – Zkušenosti z přípravy minulého programovacího období s ohledem na podporu konkurenceschopnosti a inovací
 • PhDr. Miroslava Kopicová, ředitelka Národního vzdělávacího fondu – Rámec pro prioritní oblasti podpory podnikání a inovací v rámci kohezní politiky po roce 2013
 • JUDr. Ing. Břetislav Grégr, ředitel odboru koordinace strukturálních fondů MPO — OPPI — Pozice Řídícího orgánu OPPI
 • Ing. Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy – Pohled hospodářských a sociálních partnerů na budoucnost  kohezní politiky
 • RNDr. Jan Vozáb,  Ph. D. - Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacích období 2014 +
 • Ing. Radek Pažout, tajemník Hospodářské komory – Budoucnost kohezní politiky v letech 2014 +
 • Ing. Jiří Obračaj – Asociace malých a středních podniků a živnostníků v ČR – Názory podnikatelů na problémové oblasti podnikání – výsledky unikátních výzkumů
• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfPrezentace - Ing. Daniel Braun M.A
application-pdf10.12.2010
application/pdfPrezentace - Ing. Jan Piskáček
application-pdf10.12.2010
application/pdfPrezentace - Ing. Miroslav Křížek, Ph.D
application-pdf10.12.2010
application/pdfPrezentace - Ing. Petr Očko, Ph.D
application-pdf10.12.2010
application/pdfPrezentace - Ing. Zuzana Matějíčková
application-pdf10.12.2010
application/pdfPrezentace - Zbyněk Roubal
application-pdf10.12.2010

Konference - „OPPI – Cesta k rozvoji Vašeho podniku“

Dne 26.11.2009 se v prostorách Hotelu Clarion Congress v Praze ve Vysočanech uskutečnila konference „OPPI – Cesta k rozvoji Vašeho podniku“, které se účastnilo více jak 250 podnikatelských subjektů, inovačních a poradenských center, zástupců vysokých škol a představitelů svazů a asociací.

V kongresovém hotelu Clarion se uskutečnila konference zaměřená na možnosti čerpání finančních prostředků z Operačního programu Podnikání a inovace pro období 2007 – 2013 se zaměřením na oblasti prostředí pro inovativní podnikání a s ním související spolupráci s výzkumnými institucemi. Konference se účastnili zástupci CzechInvestu, Asociace inovačního podnikání ČR, Salfordské univerzity, ale i Výzkumného centra pro strojírenskou výr. techniku a technologii a Institutu Svazu průmyslu ČR.
Cílem konference bylo seznámit veřejnost s posledním vývojem Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), představit programy OPPI zajišťující infrastrukturu pro inovační podnikání, upozornit na možnosti podpory spolupráce s institucemi VaV a představit nový projekt "Knowledge transfer partnership" připravovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO) ve spolupráci se Salfordskou univerzitou.
Program konference byl rozdělen na dvě části. Dopoledne byly představiteli Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a agentury CzechInvest předloženy aktuální informace o současném stavu OPPI, harmonogram vyhlašování výzev v roce 2010 a hlavní změny v těchto výzvách. Dále byla věnována pozornost inovačním programům a častým chybám, jež se žadatelé dopouštějí v průběhu projektového cyklu. 

Přednášející 

 • Ing. Miroslav Elfmark, ředitel sekce strukturálních fondů MPO – Úvodní slovo
 • JUDr. Ing. Břetislav Grégr, ředitel odboru koordinace strukturálních fondů MPO – Operační program Podnikání a inovace – jak a na co lze čerpat dotace z evropských fondů 
 • Ing. Zuzana Matějíčková, ředitelka odboru implementace strukturálních fondů MPO – Infrastruktura pro inovační podnikání
 • Ing. Petr Porák Odbor implementace strukturálních fondů MPO – Dotační programy – způsob jak zvýšit konkurenceschopnost prostřednictvím investic do inovací
 • Ing. Magadléna Štokmanová, CzechInvest – Životní cyklus inovace 


Odpoledne k tématům podpory spolupráce s institucemi vědy a výzkumu vystoupili zástupci Asociace inovačního podnikání ČR a Výzkumného centra pro strojírenskou výr. techniku a technologii, na něž navázala Mgr. Věra Barronová ze Salfordské univerzity. V odpoledním bloku byla věnována pozornost také programu Eko-energie, a to z hlediska stavu obnovitelných zdrojů v ČR a připravované nové výzvě. Na závěr ředitel Institutu Svazu průmyslu ČR představil účastníkům konference projekt podpory spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti VaV. 

 •  doc. Ing. Karel Šperlink, CSc., prezident Asociace inovačního podnikání ČR – Možnosti podpory spolupráce s institucemi VaV
 • prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc., vedoucí Výzkumného centra pro strojírenskou výr. techniku a technologii – Klíčové faktory úspěchu spolupráce průmyslu s výzkumem
 • Mgr. Věra Barronová, MA, research funding manager, University od Salford, Velká Británie – Knowledge transfer partnership – nový projekt Ministerstva průmyslu a obchodu a Salfordské univerzity
 • Ing. Pavel Gebauer, odbor elektroenergetiky MPO – Ekoenergi – úloha EU a MPO
 • Ing. Martin Štorkán, ředitel Institutu Svazu průmyslu ČR – Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti VaV
• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfJUDr. Ing. Břetislav Grégr - prezentace
application-pdf12.04.2010
application/pdfIng. Zuzana Matějíčková - prezentace
application-pdf12.04.2010
application/pdfIng. Petr Porák - prezentace
application-pdf12.04.2010
application/pdfIng. Magadléna Štokmanová - prezentace
application-pdf12.04.2010
application/pdfprof. Ing. Jaromír Houša, DrSc., - prezentace
application-pdf02.05.2011
application/pdfMgr. Věra Barronová, MA, - prezentace
application-pdf12.04.2010
application/pdfIng. Pavel Gebauer - prezentace
application-pdf12.04.2010
application/pdfIng. Martin Štorkán - prezentace
application-pdf12.04.2010

SEMINÁŘE PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY

Semináře pořádané MMR a eNovation pro žadatele a příjemce OPPI na rok 2012.

Řídící orgán OPPI uspořádál ve spolupráci s Národním orgánem pro koordinaci (MMR) a společností eNovation sérii seminářů pro žadatele a příjemce OPPI. Semináře bylyl zaměřeny na shrnutí aktuálního stavu čerpání OPPI, nejčastější chyby žadatelů při administraci projektů a veřejných zakázek a v neposlední řadě náležitosti, které musí obsahovat žádost o platbu. Přednášeli odborníci Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje MPO a Agentury CzechInvest.
 

MPO - Sekce fondů EU – Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace 2012

uspořádalo semináře Praze, Brně a Ostravě.
  
  

Hlavními tematickými okruhy semináře byly informace o čerpání, výzvách, přípravách nového programovacího období a nejčastějších chybách žadatelů v průběhu realizace projektů OPPI. Více pozornosti pak bylo věnováno problematice pravidel pro výběr dodavatelů a veřejných zakázek.


Účast na semináři je a  vždy byla bez jakýchkoliv poplatků, tedy zcela zdarma
.

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfPozvánka souhrnná
application-pdf27.09.2012
application/mswordRegistrační formulář souhrnný
application-msword27.09.2012
application/pdf12 kroků k úspěšnému podání Žádosti o platbu
application-pdf18.10.2012
application/pdfPovinné přílohy k ŽoPl
application-pdf18.10.2012
application/pdfPrezentace
application-pdf18.10.2012
application/pdfProgram konferencí
application-pdf04.10.2012

Semináře pořádané Czechinvestem na rok 2012

Letošní Urbis Invest se koná od 24. do 27. 4. 2012.

Agentura CzechInvest zve na veletrh investičních příležitostí Urbis Invest
Součástí veletrhu bude konference Podpora podnikání a lákání investorů do regionů nejen s pomocí evropských fondů. Podrobnější informace naleznete v pozvánce a programu konference.

Více informací naleznete na: zde

Semináře pro žadatele a příjemce OPPI pro rok 2012

Řídící orgán OPPI pořádál ve spolupráci s Národním orgánem pro koordinaci (MMR) a společností eNovation sérii seminářů pro žadatele a příjemce OPPI. Semináře byly zaměřeny na shrnutí aktuálního stavu čerpání OPPI, nejčastější chyby žadatelů při administraci projektů a veřejných zakázek a v neposlední řadě náležitosti, které musí obsahovat žádost o platbu. Přednášeli odborníci Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje MPO a Agentury CzechInvest.

Více informací naleznete na: http://www.strukturalni-fondy.cz/Jak-na-fondy
 

Plánované semináře pro rok 2011

 

Téma seminářů reflektovalo potřeby a problémy současných, ale i budoucích příjemců dotace. Primárně byly zaměřeny na nejčastější chyby při administraci projektů a výběrových řízeních a v neposlední řadě i náležitostem, které musí obsahovat žádost o platbu. Žadatelé se dozvěděli aktuální informace o připravovaných výzvách, stavu čerpání, kohezní politice a přípravě nového programovacího období. Přednášeli odborníci Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje MPO a Agentury CzechInvest.

 

 Semináře se uskuteční v období od dubna do června 2011

* Vyplněnou přihlášku zasílejte prosím na: registrace@royalemma.cz.

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfPozvánka na semináře 2011
application-pdf24.03.2011
application/mswordPřihláška na semináře 2011
application-msword24.03.2011

Konference 2011 - První kulatý stůl se zástupci podnikatelů a hospodářských a sociálních partnerů k budoucnosti kohezní politiky

Dne 1. března 2011 se v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu uskutečnil první kulatý stůl se zástupci podnikatelů a hospodářských a sociálních partnerů k budoucnosti kohezní politiky po roce 2013.  Kulatý stůl byl svolán v souvislosti s probíhající diskusí ohledně budoucí kohezní politiky. Hlavním tématem setkání byla podpora podnikání v novém programovacím období. MPO má zájem vytvořit silný sektorový operační program pro podnikatele, jehož podoba by byla výsledkem širší diskuse s partnerskými organizacemi a asociacemi.
 

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdf1. Kulatý stůl k budoucnosti kohezní politiky
application-pdf02.03.2011

Plánované semináře pro rok 2010

které se uskutečnily v průběhu dubna až června a září až října v 27 městech České republiky.

Semináře byly zaměřeny na nejčastější problémy, se kterými se příjemci dotace z Operačního programu Podnikání a inovace potýkají. Pozornost byla věnována především shrnutí nejčastějších chyb při administraci projektů, pravidlům pro pořádání výběrových řízení a náležitostem, které musí obsahovat žádost o platbu.
Přednášejícími byli ředitelé Odboru implementace SF a Odboru koordinace SF, vedoucí pracovníci a programoví referenti Sekce strukturálních fondů.

Program seminářů

"A" PROGRAM SEMINÁŘŮ "B"
10 : 00 Zahájení 14 : 00
10:10 - 10:30 OPPI – přehled programů a aktuální stav čerpání 14 : 10 – 14 : 30
10 : 30 – 10 : 40 Diskuse 14 : 30 – 14 : 40
10 : 40 – 11 : 20 Chybovost při administraci projektu 14 : 40 – 15 : 20
11 : 20 – 11 : 50 Diskuse 15 : 20 – 15 : 50
11 : 50 – 12 : 20 Coffee break 15 : 50 – 16 : 20
12 : 20 – 12 : 40 Největší nedostatky z pozice kontrolora ve výběr. řízeních 16 : 20 – 16 : 40
12 : 40 – 13 : 10 Diskuse 16 : 40 – 17 : 10
13 : 10 – 13 : 30 Dokumentace k žádosti o platbu 17 : 10 – 17 : 30
13 : 30 – 14 : 00 Diskuse 17 : 30 – 18 : 00
14 : 00 Závěr 18 : 00

" A " - čas zahájení semináře v 10: 00 hod.

" B " - čas zahájení semináře v 14:00 hod.

V případě Vašeho zájmu zašlete, prosím, vyplněnou přihlášku s uvedením místa konání semináře dle Vašeho výběru, s názvem organizace, jménem účastníka, telefonem a popř. kontaktním emailem (pokud se liší) na emailovou adresu registrace@royalemma.cz.
Z důvodu velkého zájmu a omezené kapacity konferenčních sálů Vám doporučujeme v případě Vašeho zájmu zaslat přihlášku co nejdříve. O potvrzení Vaší účasti budete informováni prostřednictvím e-mailové zprávy.

* Náchod - informační seminář byl zrušen z 

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/mswordPřihláška - Praha
application-msword07.10.2010
application/pdfPozvánka na seminář od 10.00 - 13.00 - Praha
application-pdf07.10.2010
application/pdfPrezentace k seminářům ke stažení
application-pdf10.09.2010

EXPERTNÍ SEMINÁŘE A WORKSHOPY

Workshop „USE THE BEST FROM THE U.S.“ SE ZAMĚŘIL NA ČESKO-AMERICKOU SPOLUPRÁCI

Debatovalo se o inovacích, výzkumu a technologiích ...

Praha, 6. června 2012: Česko—americká spolupráce a inovace byly hlavními tématy workshopu "Use the best from the U.S.", který ve středu uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Akce realizované díky Operačnímu programu Podnikání a inovace, na které nechyběla ani Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, se zúčastnilo na šedesát představitelů významných českých i amerických institucí. O své zkušenosti s působením na druhé straně Atlantiku se podělily také české firmy a zástupci amerických společností působících v České republice.

"Díky vzájemné spolupráci můžeme lépe uplatnit inovační strategie obou zemí. Naším společným cílem je podpora dlouhodobého ekonomického růstu, který se může naplnit pouze při efektivním využití poznatků z oblasti výzkumu a vývoje. Inovace zároveň přispívají k hledání cesty z ekonomické krize, k vyšší kvalitě a vzdělanosti pracovníků a v neposlední řadě ke zlepšení kvality života," říká obchodní rada Velvyslanectví USA v České republice Stuart Schaag.

"Jsme rádi, že se nám s americkou stranou podařilo navázat velmi úzkou spolupráci v oblasti podpory inovací. Často řešíme podobné problémy, například v oblasti technologického transferu a můžeme se navzájem hodně naučit i realizovat konkrétní společné projekty. Takovým příkladem může být třeba projekt CzechAccelerator, který se zaměřuje na podporu a prosazení začínajících českých technologických firem na zahraničním trhu. A americká zkušenost je pro nás inspirativní i pro projekt tzv. seed fondu na podporu začínajících inovačních podniků prostřednictvím návratných finančních produktů," vysvětluje ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Očko.

"V CzechAcceleratoru 2011—2014 ve Spojených státech amerických nyní získává zkušenosti sedm českých firem, tři z toho jsou v Sillicon Valey na západním pobřeží a další čtyři pak na východním pobřeží v Bostonu," doplňuje generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek a dodává: "Vnímáme i zájem amerických společností o Českou republiku, s naší pomocí se uskutečnilo už několik významných investic. Namátkou se jednalo třeba o projekty firem Honeywell či IBM."

Součástí workshopu, který se konal přímo na Ministerstvu průmyslu a obchodu, byl mimo jiné i networking a další individuální jednání, která mohou vést k budoucí spolupráci.

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfAgenda
application-pdf23.05.2012
application/pdfInvitation
application-pdf23.05.2012

Konference Swiss way to Innovation

Konference Swiss way to Innovation
Dne 16. 9. 2011 se v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu uskutečnila odborná konference zaměřená na problematiku komercializace inovativních nápadů.
Pozvánku na akci, která probíhala pod záštitou velvyslance Švýcarské konfederace v České republice Andre Regliho, přijalo na 90 expertů z Česka i ze zahraničí.


Cílem konference bylo představit formy a prostředky podporující komercializaci inovativních nápadů úspěšně uplatňovaných ve Švýcarsku a prezentovat novinky připravované Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace na podporu začínajících inovativních firem.

Svoje zkušenosti prezentovali významní představitelé švýcarského inovačního ekosystému a další odborníci ze Švýcarska i České republiky. Konference byla zahájena projevem pana velvyslance Andre Regliho. Poté se ujali slova ředitel Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Petr Očko, Ph.D., 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Daniel Braun, MA a ředitel odboru řízení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Jan Kříž. (prezentace Úvodní vystoupení)

Následovala panelová diskuse, kde byla problematika komercializace inovativních nápadů diskutována v kontextu inovativního ekosystému v České republice a to z pohledu vysokých škol, start-up firem, průmyslových společností, regionů a investorů. Za Českou republiku zde vystoupili představitelé agentury CzechInvest, Technologické agentury České republiky a další.

 • Komercializace na vysokých školách – srovnání českého a švýcarského modelu (prezentace Panel 1 – univerzity)
 • Podpora začínajících podniků - srovnání českého a švýcarského modelu (prezentace Panel 2 – podpora)
 • Financování společností v počátečních fázích vývoje (prezentace Panel 3 – financování)
 • Regionální podpora začínajících podniků (prezentace Panel 4 – regiony)


Tematické okruhy byly zachovány i v odpolední části programu, kde měli účastníci konference možnost diskutovat jednotlivé otázky na příslušných workshopech. Prezentace z jednotlivých workshopů jsou ke stažení zde: (prezentace Workshopy)
 

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/x-zip-compressedÚvodní vystoupení
application-x-zip-compressed20.09.2011
application/x-zip-compressedPanel 1 - univerzity
application-x-zip-compressed20.09.2011
application/x-zip-compressedPanel 2 - podpora
application-x-zip-compressed20.09.2011
application/x-zip-compressedPanel 3 - financování
application-x-zip-compressed20.09.2011
application/x-zip-compressedPanel 4 - regiony
application-x-zip-compressed20.09.2011
application/x-zip-compressedWorkshopy
application-x-zip-compressed20.09.2011

Česko - americký workshop - 6. června 2012

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Berg & White s.r.o. pořádají dne 6. června 2012 Česko - americký workshop s názvem „Use the best from the U.S.“ .
 

Místo: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR , Politických vězňů 20, Praha 1
Datum konání: 6. června 2012
Čas: 9:00 – 14:00

Akce byla tematicky zaměřena na spolupráci České republiky a USA, a to zejména v oblasti vědy, výzkumu, technologií a inovací.

"Pokud uvažujete o spolupráci s US firmami, chcete prorazit na americkém trhu nebo usilujete o zapojení do mezinárodních projektů, je tato akce šita na míru právě Vám."

Spolupráce s USA v oblasti vědy a výzkumu mohla přinést užitek oběma stranám. Řada českých firem, snaží se vazby vytvořit, nemá dostatek informací jak na to. Existuje celá škála česko-amerických projektů, ale i firem, které již v rámci vzájemné spolupráce sklízejí ovoce. Workshop přináší jedinečnou možnost setkat se s řadou zúčastněných subjektů a získat potřebné informace.

Workshop byl rozdělen do dvou tematických bloků. V prvním bloku se představili zástupci významných českých i amerických institucí, kteří se zabývají vzájemnou spoluprací a realizací společných projektů.
V rámci druhého bloku se představili reprezentanti významných společností, které jsou v rámci spolupráce s USA úspěšní a pohovořili tu o svých best practices.

Podrobný program workshopu bylo možno nalezt v přiloženém programu AGENDA 

 •   Jazykem workshopu je angličtina.
 •   Akce není zpoplatněna.
 •   Občerstvení bude zajištěno formou studeného bufetu.

 

V případě dotazů se obracejte na:

Mgr. Lenku Fickerovou, fickerova@bergwhite.com, GSM: 725 353 904
Mgr. Janu Tesařovou, tesarova@bergwhite.com, GSM: 602 402 530