VÝROČNÍ ZPRÁVY OPPI ZA ROKY 07, 08, 09, 10, 11,12, 13, 14

Výroční zpráva OPPI za rok 2014


• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfVýroční zpráva OPPI za rok 2014
application-pdf24.07.2015

Výroční zpráva OPPI za rok 2013

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfVýroční zpráva OPPI za rok 2013
application-pdf16.10.2014

Výroční zpráva OPPI za rok 2012

V souladu s článkem 67 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, má Řídicí orgán operačního programu povinnost vypracovávat výroční zprávy a po schválení Monitorovacím výborem zajistit jejich předložení Evropské komisi. Povinné náležitosti výroční zprávy jsou definovány ve článku 67 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Výroční zpráva OPPI za rok 2012 byla dne 11. září 2013 byla schválena Monitorovacím výborem a následně Evropskou komisí.

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfVýroční zpráva OPPI za rok 2012
application-pdf16.09.2013

Výroční zpráva OPPI za rok 2011

V souladu s článkem 67 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, má Řídicí orgán operačního programu povinnost vypracovávat výroční zprávy a po schválení Monitorovacím výborem zajistit jejich předložení Evropské komisi. Povinné náležitosti výroční zprávy jsou definovány ve článku 67 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Výroční zpráva OPPI za rok 2011 byla dne 24. května 2012 byla schválena Monitorovacím výborem a následně Evropskou komisí.
   

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfVýroční zpráva OPPI za rok 2011
application-pdf20.12.2012

Výroční zpráva OPPI za rok 2010

V souladu s článkem 67 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, má Řídicí orgán operačního programu povinnost vypracovávat výroční zprávy a po schválení Monitorovacím výborem zajistit jejich předložení Evropské komisi. Povinné náležitosti výroční zprávy jsou definovány ve článku 67 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Výroční zpráva OPPI za rok 2010 byla dne 17. května 2011 byla schválena Monitorovacím výborem a následně Evropskou komisí.
 

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfVýroční zpráva OPPI za rok 2010
application-pdf07.10.2011

Výroční zpráva OPPI za rok 2009

V souladu s článkem 67 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, má Řídicí orgán operačního programu povinnost vypracovávat výroční zprávy a po schválení Monitorovacím výborem zajistit jejich předložení Evropské komisi. Povinné náležitosti výroční zprávy jsou definovány ve článku 67 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Výroční zpráva OPPI za rok 2009 byla dne 1. června 2010 byla schválena Monitorovacím výborem a následně Evropskou komisí.
 

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfVýroční zpráva OPPI za 2009
application-pdf25.08.2010

Výroční zpráva OPPI za rok 2008

V souladu s článkem 67 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, má Řídicí orgán operačního programu povinnost vypracovávat výroční zprávy a po schválení Monitorovacím výborem zajistit jejich předložení Evropské komisi. Povinné náležitosti výroční zprávy jsou definovány ve článku 67 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Výroční zpráva OPPI za rok 2008 byla dne 26. června 2009 zaslána (po předchozím schválení na jarním zasedání Monitorovacího výboru) Evropské komisi k posouzení. Evropská komise výroční zprávu schválila dopisem ze dne 25. srpna 2009. Výroční zpráva OPPI za rok 2008 byla schválena Monitorovacím výborem pro OPPI dne 19. 5. 2009.

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfVýroční zpráva OPPI za rok 2008
application-pdf12.04.2010