O PODPORU PODNIKÁNÍ A INOVACÍ Z EVROPSKÝCH FONDŮ JE MIMOŘÁDNÝ ZÁJEM

    

    
img2
img1
img4
img5


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
VE DNECH 24. A 25. KVĚTNA 2012 SE V HRADCI KRÁLOVÉ USKUTEČNILO VÝJEZDNÍ JEDNÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 – 2013 (OPPI). NA POŘADU JEDNÁNÍ BYLY I NEJAKTUÁLNĚJŠÍ PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ S VYUŽÍVÁNÍM STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU V ČESKÉ REPUBLICE A PŘÍPRAVA NOVÉHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ.
 


Výbor se shodl, že program, jehož hlavním cílem je podpora inovativních podnikatelských projektů, dosáhl za poslední období výrazného pokroku jak v rychlosti čerpání, tak v efektivitě administrace programu. V rámci dotačních programů má podporu zatím přislíbenou více než sedm tisíc českých podnikatelů, přičemž hodnota těchto projektů již převyšuje tři čtvrtiny celkové částky, kterou jim program nabízí. „Zájem podnikatelů o evropské dotace je stále mimořádný. Z Operačního programu Podnikání a inovace zamířilo k českým firmám už přes 32 miliard korun na podporu podnikání. V letošním roce průměrné měsíční čerpání převyšuje jednu miliardu korun a rychlost proplácení neustále roste. Naším cílem je převést v tomto roce na účty českých podnikatelů více než 15 miliard korun,“ zdůraznil Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu.

Klíčovým bodem jednání pak byla informace o přípravách Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na nové programovací období 2014 - 2020. „Prosazujeme silný operační program podporujícího české podnikatele včetně podpory jejich inovačních aktivit či jejich prosazení na globálních trzích,“ poznamenal Kuba.

Monitorovací výbor taktéž doporučil, aby bylo Řídícím orgánem tohoto programu po roce 2014 opět MPO a zprostředkujícím subjektem Agentura CzechInvest. „V současné době rovněž probíhají diskuse k možným realokacím finančních prostředků z méně úspěšných operačních programů. OPPI dosahuje velmi dobrých výsledků. V době, kdy se v mnohých programech financovaných z fondů EU řeší problém s čerpáním, daří se MPO znatelně zvyšovat objemy prostředků proplácených příjemcům dotací. Ukazuje se, že je program dobře nastaven, účinně pomáhá podnikatelům a má dostatečnou absorpční kapacitu a proto také výbor OPPI konstatoval, že program je připraven využít pro podnikatele přesunutím prostředků z jiných programů,“ uvedl Petr Očko, ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje MPO.

Zároveň se výbor OPPI shodl na tom, že je nutné i nadále podporovat podnikatele schopné zajistit realizaci vysoce inovativních projektů. Jedním z takových byl i projekt společnosti ELLA-CS zabývající se výrobou lékařských stentů, jehož exkurze byla součástí programu jednání.

Debata se vedla také o problémech, s nimiž se příjemci dotací potýkají. Jedná se zejména o změnu zákona o veřejných zakázkách a zdlouhavá stavební řízení. Řídící orgán proto připravuje kroky k zefektivnění veškerých procesů. Členové výboru tak například ocenili efektivní informační systém pro podávání žádostí v rámci OPPI, tzv. eAccount Ten umožňuje elektronickou komunikaci s CzechInvestem, což výrazně urychluje a usnadňuje administraci žádostí.