» Program podpory Nemovitosti

Nemovitosti 

Tento program realizuje Prioritní osu 5 "Prostředí pro podnikání a inovace" Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem programu NEMOVITOSTI [pdf, 375 kB]je stimulovat vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury a přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení investičního a životního prostředí.

 

Společné přílohy dotačních programů podpory

Zájemcům o program NEMOVITOSTI doporučujeme prostudovat Společné přílohy dotačních programů podpory. Na uvedeném odkaze naleznete informace týkající se všech dotačních programů podpory a aktuální i dříve platné verze těchto dokumentů:

  • Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007 — 2013
  • Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI — obecná část
  • Pravidla pro výběr dodavatelů
  • Upozornění poskytovatele dotací pro realizátory podpořených projektů
  • Pravidla etapizace projektu
  • Pravidla pro publicitu
• Přílohy

• Obecné přílohy k programu
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfUžití účelových znaků pro obce jako příjemce podpory
application-pdf04.10.2011
» 3. Výzva

Nemovitosti - II. výzva programu - prodloužení

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje dne 28. března 2012  prodlouženou druhou výzvu k podávání žádostí o podporu v programu NEMOVITOSTI, a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace bude zahájen 11. června 2012 od 12:00 - min 18.6. 2012 do 12:00, max 11.10. 2012 (resp. okamžik šestinásobného naplnění alokace - příjem bude garantován po dobu min 7dní ode dne otevření) prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem plných žádostí bude od 1. 8. 2012 do 4 měsíců od data přijatelnosti (registrace RŽ) nebo od data zahájení příjmu plných žádostí, podle toho, který okamžik nastane později.  Vyhlašovatel, Ministerstvo průmyslu a obchodu, si tímto vyhrazuje právo na zastavení příjmu Registračních žádostí v okamžiku, kdy jejich kumulativní objem požadovaných dotačních prostředků překročí 6 násobek plánované alokace (1 mld. Kč).

Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1 mld. Kč.

Na základě zhodnocení dosavadního průběhu realizace otevřených výzev OPPI bude příjem Registračních žádostí v programu Nemovitosti ukončen 31. 7. 2012 ve 12:00 hod.

• Přílohy
Přílohy k 3. výzvě
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfNemovitosti - II. Výzva pro předkládání projektu - prodloužení
application-pdf28.03.2012
application/pdfII. výzva - Pravidla způsobilých výdajů č.j. 8210/12/08100 - prodloužení
application-pdf01.03.2012
application/pdfII. výzva - Změny proti Výzve II
application-pdf28.03.2012
application/pdfII. výzva - Pokyny pro žadatele a příjemce - prodloužení
application-pdf22.05.2013
application/pdfII. výzva - Vzor potvrzení projektu do IPRM - prodloužení
application-pdf04.01.2012
application/pdfII. výzva - Výběrová kriteria vno - prodloužení
application-pdf04.01.2012
application/pdfII. výzva - Výběrová kriteria ro - prodloužení
application-pdf04.01.2012
application/pdfII. výzva - Výběrová kriteria pz - prodloužení
application-pdf04.01.2012
application/pdfII. výzva - Výběrová kriteria pd - prodloužení
application-pdf04.01.2012
application/pdfII. výzva - Technologická centra strategických služeb - prodloužení
application-pdf04.01.2012
application/pdfII. výzva - Publicita ve výběrovém řízení ukázka inzerátu v ov - prodloužení
application-pdf04.01.2012
application/pdfII. výzva - Příručka způsobilých výdajů - prodloužení
application-pdf04.01.2012
application/pdfII. výzva - Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele - leden - prodloužení
application-pdf21.06.2012
application/pdfII. výzva - Nemovitosti - prodloužení
application-pdf04.01.2012
application/pdfII. výzva - Motivační účinek - prodloužení
application-pdf04.01.2012
application/pdfII. výzva - Doplňující informace k uznatelným nákladům na systémy obnovitelných zdrojů energie - prodloužení
application-pdf04.01.2012
application/pdfII. výzva - Dokládání vazby na IPRM - prodloužení
application-pdf04.01.2012
application/pdfII. výzva - Čestné prohlášení jen pro aktivitu příprava zony - prodloužení
application-pdf04.01.2012
» 2. Výzva

Nemovitosti - II. výzva programu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje dne 1. července 2009 druhou výzvu k podávání žádostí o podporu v programu NEMOVITOSTI, a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace bude zahájen 1. září 2009  a ukončen 31. března. 2010 prostřednictvím internetové aplikace eAccount.

Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 4 mld. Kč.

• Přílohy
Přílohy k 2. výzvě
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfNemovitosti - II. Výzva pro předkládání projektů
application-pdf04.10.2011
application/pdfII. výzva - Příloha č. 1 - Podmínky poskytnutí dotace
Platnost od 1. 2. 2011application-pdf04.10.2011
application/pdfII. výzva - Příloha č. 1a - Podmínky poskytnutí dotace
Platnost od 15. 6. 2011application-pdf04.10.2011
application/pdfII. výzva - Příloha č. 1b - Podmínky poskytnutí dotace
Platnost od 1. 9. 2011application-pdf04.10.2011
application/pdfII. výzva - Příloha č. 2 - Pravidla způsobilosti výdajů, zvláštní část, č.j. 10596/11/08100 - Nemovitosti
Platnost od 1. 4. 2011application-pdf31.03.2011
application/pdfII. výzva - Příloha č. 3 - Výběrová kritéria - vyhotovení projektové dokumentace
application-pdf01.07.2009
application/pdfII. výzva - Příloha č. 3a - Výběrová kritéria - přípravy zóny
application-pdf01.07.2009
application/pdfII. výzva - Příloha č. 3b - Výběrová kritéria - rekonstrukce objektu
application-pdf01.07.2009
application/pdfII. výzva - Příloha č. 3c - Výběrová kritéria - výstavba nájemního objektu
application-pdf01.07.2009
application/pdfII. výzva - Příloha č. 4 - Čestné prohlášení - jen pro aktivitu Příprava zóny
application-pdf07.03.2010
application/pdfII. výzva - Příloha č. 5 - Příručka Způsobilých výdajů
application-pdf07.03.2010
application/pdfII. výzva - Příloha č. 6 - Pokyny pro žadatele a příjemce
application-pdf15.06.2012
application/pdfII. výzva - Příloha č. 7 - Vzor dokumentu Motivačního účinku
application-pdf07.03.2010
application/pdfII. výzva - Příloha č. 8 - Doplňující informace k uznatelným nákladům na systémy obnovitelných zdrojů energie
application-pdf07.03.2010
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit