Evaluace a jiné analýzy

Evaluační studie - Hodnocení absorpční kapacity Operačního programu Podnikání a inovace 2007 - 2013 ve vztahu k cílovým skupinám

Cílem zadání výše uvedené evaluační studie byla identifikace rizik nevyčerpání alokovaných prostředků operačního programu, posouzení jejich příčin a navržení odpovídajících kroků k minimalizaci zjištěných rizikových faktorů. Přílohu k tomuto oznámení tvoří zkrácená verze tohoto evaluačního projektu.

Hodnocení absorpční kapacity Operačního programu Podnikání a inovace 2007 — 2013 ve vztahu k cílovým skupinám

 • Termín zpracování byl projektu: leden — květen 2009
 • Zpracovatel projektu: Berman Group — služby ekonomického rozvoje, s.r.o.

Příloha ke stažení je ve zkrácené verzi

• Přílohy

Evaluační studie - Možnosti uplatnění PPP v OPPI 2007 - 2013

Cílem výše uvedené studie bylo vyhodnotit potenciální zájem žadatelů o realizaci PPP projektů v rámci OPPI a stanovit vhodné formy PPP projektů s ohledem na jejich provázanost s podmínkami OPPI, právním prostředím Evropské unie a České republiky. Přílohu k tomuto oznámení tvoří závěrečná zpráva tohoto evaluačního projektu.

Možnosti uplatnění PPP v Operačním programu Podnikání a inovace 2007 — 2013

 • Zpracovatel projektu: Konsorcium společností HOLEC, ZUSKA & Partneři, sdružení  advokátů a Ernst & Young, s. r. o.
 • Termín zpracování projektu: červen — září 2010
• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfMožnosti uplatnění PPP v Operačním programu Podnikání a inovace 2007 — 2013
application-pdf23.05.2011

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO v příštím programovacím období (2014+)

 Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondu EU v příštím programovacím období (2014+)


Obsah:

Závěrečná zpráva — část I.,  Socio—ekonomická analýza,  SWOT analýza,  Problémová analýza — strom problému

 • Zpracovala : společnost BermanGroup economic development services
 • Termín zpracování projektu: listopad 2010
• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfAnalýza - závěrečná zpráva - část I.
application-pdf23.05.2011

Dotazníkové šetření mezi malými a středními podniky ohledně využití pomoci z OPPI


Na základě zadání Řídícího orgánu OPPI provedla Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR dotazníkové šetření mezi malými a středními podniky ohledně využití pomoci z OPPI. Cílem této malé evaluační studie bylo získání zpětné vazby ze strany malých a středních podniků (MSP) pro potvrzení absorpční kapacity MSP jako příjemců podpory ze strukturálních fondů EU, námětů na zaměření věcných priorit MSP pro nové programovací období kohezní politiky EU 2014-2020 a návrhů na administrativní zjednodušení. Závěrečnou zprávu tohoto evaluačního projektu uvádíme v příloze k tomuto oznámení.

Termín realizace projektu: duben – červen 2011
Zpracovatel projektu:
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
 

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfAMSP - Dotazník - závěrečná zpráva
application-pdf28.06.2011

Vyhodnocení ekonomických efektů a nastavení podmínek vybraných programů podpory OPPI

Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace 2007 - 2013  zveřejňuje zkrácené verze tří evaluačních projektů zpracovaných v roce 2011  vyhodnocující ekonomické efekty a nastavení podmínek vybraných programů podpory.
 
Řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace 2007 — 2013 (OPPI) zadal v únoru  2011 zpracování následujících evaluačních studií externími hodnotiteli:


"Vyhodnocení ekonomických efektů a nastavení podmínek programů podpory Nemovitosti a Rozvoj OPPI"

 • Zpracovatel projektu: DHV CR, spol. s r.o.
 • Termín zpracování projektu: únor — duben 2011

"Vyhodnocení ekonomických efektů a nastavení podmínek programů podpory Inovace, Spolupráce a Potenciál OPPI"

 • Zpracovatel projektu: DHV CR, spol. s r.o.
 • Termín zpracování projektu: únor — duben 2011

"Vyhodnocení ekonomických efektů a nastavení podmínek programu podpory ICT a strategické služby OPPI"
 

 • Zpracovatel projektu: DHV CR, spol. s r.o.
 • Termín zpracování projektu: únor — duben 2011


Cílem projektu bylo vyhodnotit dopady výše uvedených programů podpory OPPI na konkurenceschopnost podpořených firem a vyhodnotit nastavení podmínek účasti žadatelů. Závěry studie budou ŘO OPPI využity jako jeden z podkladů pro formulaci zaměření nových priorit podpory podnikání v následujícím období 2014+.
 

• Přílohy

Střednědobé hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013

Ministerstvo průmyslu a obchodu - Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace zveřejňuje zkrácenou verzi (manažerské shrnutí) evaluačního projektu "Střednědobé hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013".

Střednědobé hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007—2013

Cílem tohoto evaluačního projektu OPPI provedeného pro Řídící orgán OPPI externím hodnotitelem bylo vyhodnotit věcný a finanční pokrok realizace OPPI za období od ledna 2007 do prosince 2011, posoudit možnosti dosažení stanovených cílů operačního programu, určení rizik implementace ve zbývajících měsících současného období, navrhnout změny a doporučení jak pro současné programovací období, tak návrhy a doporučení k nastavení operačního programu MPO pro příští programovací období 2014—2020. Předmětem hodnocení byly věcně zaměřené prioritní osy OPPI.

 • Zpracovatel projektu: EUFC CZ s.r.o. Brno
 • Termín zpracování projektu: září 2011 — duben 2012

 Přílohy: Střednědobé hodnocení OPPI

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfZkrácená verze Závěrečné zprávy (manažerské shrnutí)
application-pdf11.09.2012