Projekt CzechEkoSystem

III. výzva

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlašuje dnem 3. března 2014  III. Výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci projektu CzechEkoSystem, který je podpořen z programu PORADENSTVÍ. Na tuto výzvu je alokováno 86,6 mil. Kč.
Příjem žádostí bude zahájen dne 3.3.2014 a ukončen dne 30.4.2014. Poskytovatelem dotace je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, příspěvková organizace MPO.
Cílem projektu je zlepšení kvality a dostupnosti specifických poradenských služeb zaměřených na přípravu projektů inovačních malých a středních podniků, jako potenciálních příjemců rizikového kapitálu pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Informace o projektu, úplný text Výzvy, vymezení způsobilých výdajů, forma podpory, výběrová kritéria a další související dokumentace budou k dispozici na webových stránkách www.mpo.cz, www.mpo-oppi.cz, a www.czechinvest.org  k datu vyhlášení výzvy.

• Přílohy

II. výzva

Agentura CzechInvest vyhlašuje dnem 2.4.2013 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci projektu CzechEkoSystem, který je podpořen z programu PORADENSTVÍ. Na tuto výzvu je alokováno 128 mil. Kč.
Příjem žádostí bude zahájen dne 2.4.2013 a ukončen 31.10.2013.
Poskytovatelem dotace je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, příspěvková organizace MPO. Cílem projektu je zlepšení kvality a dostupnosti specifických poradenských služeb zaměřených na přípravu projektů inovačních malých a středních podniků jako potenciálních příjemců rizikového kapitálu pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.
Operační program Podnikání a inovace má pro podnikatele v období 2007 – 2013 připraveno téměř 90 miliard korun. Informace o vyhlášení Výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci projektu CzechEkoSystem podpořeného z Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013 – program PORADENSTVÍ a další informace o projektu, úplný text Výzvy, vymezení způsobilých výdajů, forma podpory, výběrová kritéria a související dokumentace budou k dispozici na webových stránkách www.mpo.cz, www.mpo-oppi.cz, a www.czechinvest.org k datu vyhlášení výzvy.

• Přílohy

I. výzva

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlašuje dnem 11. ledna 2012 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci projektu CzechEkoSystem, který je podpořen z programu PORADENSTVÍ. Na tuto výzvu je alokováno 60 mil. Kč.
Příjem žádostí bude zahájen dne 1.5.2012 a ukončen dne 29.6.2012. Poskytovatelem dotace je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, příspěvková organizace MPO. Cílem projektu je zlepšení kvality a dostupnosti specifických poradenských služeb zaměřených na přípravu projektů inovačních malých a středních podniků jako potenciálních příjemců rizikového kapitálu pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Operační program Podnikání a inovace má pro podnikatele v období 2007 – 2013 připraveno téměř 90 miliard korun. Informace o vyhlášení Výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci projektu CzechEkoSystem podpořeného z Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013 – program PORADENSTVÍ

Informace o projektu, úplný text Výzvy, vymezení způsobilých výdajů, forma podpory, výběrová kritéria a další související dokumentace budou k dispozici na webových stránkách www.mpo.cz, www.mpo-oppi.cz, a www.czechinvest.org  k datu vyhlášení výzvy.
 

• Přílohy

Vyhlášení veřejných zakázek - v rámci projektu CzechEkosystem

UPOZORNĚNÍ

Věc: Vložení nových dokumentů veřejné zakázky pro PUBLIKACI   a PUBLICITU. 

1. Zajištění organizace seminářů, workshopů a závěrečné konference v rámci

    projektu CzechEkosystem

2. Publikace

3. Publicita

4. Kouč

5. Skaut

6. Rámcová smlouva o zajištění poradenských služeb

• Přílohy


» Přehled aktualizací
Zobrazit