Projekt CzechAccelerator 2011 – 2014 - VI. výzva


Výzva otevřena od:
29.5.2013
Uzávěrka příjmu přihlášek:
9. 9. 2013

Projekt CzechAccelerator 2011 – 2014 je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013 (OPPI), programu podpory Poradenství prioritní osy 6 „Služby pro rozvoj podnikání“.
Cílem projektu je pomocí poradenských služeb zaměřených především na rozvoj manažerských zkušeností a posílení marketingových schopností, podpořit rozvoj inovativních českých firem na vyspělých zahraničních trzích. Součástí poskytovaného poradenství je podpora v procesu získávání financování formou business angels či rizikového kapitálu, snadný přístup k potenciálním strategickým partnerům, špičkovým poradcům či účast na networkingových akcí a seminářích s investory.

 
Další informace o projektu naleznete na stránkách www.czechaccelerator.cz

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfVI. výzva - CzechAccelerator verze - CZ
application-pdf29.05.2013
application/pdfVI. výzva - CzechAccelerator version - EN
application-pdf30.05.2013
application/pdfVI. výzva - Příloha č. 1 - Vyloučené oblasti podpory
application-pdf29.05.2013
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentVI. výzva - Příloha č. 2 - Výběrová kritéria
application-vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document29.05.2013
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentVI. Výzva - Příloha č. 3 - Formulář žádosti
application-vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document29.05.2013
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentVI. Výzva - Příloha č. 3 - Aplication form - EN
application-vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document30.05.2013