VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE S NÁZVEM

„Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020“

Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), u které předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosáhne finančního limitu podle § 12 odst. 3 ZVZ. Veřejná zakázka se neřídí postupy podle ZVZ.
 

• Přílohy