Agentura na podporu obchodu CzechTrade vyhlašuje se souhlasem MPO Sekce fondů EU – Řídící orgán OPPI výzvu k zasílání přihlášek do projektu - Design pro konkurenceschopnost 2013–2014

Na tuto výzvu je alokováno 6 735 470 Kč. Příjem přihlášek bude zahájen dne 20.9.2013 a ukončen dne 28.11.2014. Realizátorem projektu a poskytovatelem podpory je Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade.
Projekt počítá s podporou malých a středních podnikatelů (MSP) dle Přílohy I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, zabývající se průmyslovou výrobou. Detailní vymezení příjemce podpory, specifikaci způsobilých výdajů, formy a výši podpory naleznete v textu výzvy (viz Souborové přílohy níže).

Podporované aktivity:

  • Individuální spolupráce s designérem dle vlastního výběru z inovovaného Adresáře designérů, který bude nově přístupný také designérům z EU.
  • Propagace průmyslového designu na odborném zahraničním veletrhu formou společné expozice.
  • Zdarma poskytované vzdělávací služby zaměřené na design management a efektivní řízení inovačních procesů.
  • Zdarma poskytovaný informační servis prostřednictvím tištěného periodika DESIGN NEWSLETTER a odborné Publikace.
     
• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfVýzva k podáváni přihlášek do projektu
application-pdf20.09.2013
application/pdfPříloha č.1 - Výběrová kriteria Design
application-pdf20.09.2013
application/pdfPříloha č.2 - Seznam podporovaných CZ-NACE
application-pdf20.09.2013
application/pdfPříloha č.3 - Přihláška do projektu
application-pdf20.09.2013
application/pdfPříloha č.4 - Osnova závěrečné zprávy
application-pdf20.09.2013
application/pdfPříloha č.5 - Zadání pro designera
application-pdf20.09.2013

» Přílohy
Název souboru Popis Typ souboruDatum
application/pdf Pravidla způsobilosti výdajů - obecná část, č.j 14413/09/08100 Dříve platná verze - platnost od 1. 1. 2010 PDF 31.08.2012