Pozastavení projektu Seed fond

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 24. 4. 2014 vydalo rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na poskytování služeb obhospodařovatele Seed fondu. Důvodem je především nedostatek času na realizaci projektu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, který je otevřen pouze do konce roku 2015, a také změny v související legislativě. Tyto změny se již odehrály v době, kdy byla tato veřejná zakázka předmětem správního řízení ÚOHS vedeného na základě podání jednoho z vyloučených uchazečů o zakázku, AVANT investiční společnost, a.s. ÚOHS dosud v tomto řízení pravomocně nerozhodl, čímž se projekt dostal do fáze, kdy již není možné do konce roku 2015 naplnit jeho původní účel. Správní řízení ÚOHS přitom bylo zahájeno na konci dubna 2013.MPO však prostředky určené na Seed fond ve prospěch malých a středních podnikatelů využije v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Šanci na úspěch však budou mít pouze projekty, jejichž realizace skončí do konce roku 2015. Myšlenky na podporu rozvoje firem rizikovým kapitálem se MPO nevzdává a připravuje se na implementaci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Nový zákon o investičních společnostech a investičních fondech nabízí mnohem flexibilnější podmínky než dřívější legislativa. Prvním krokem, který musí předcházet vlastnímu návrhu fungování fondové struktury, bude předběžné posouzení podmínek pro možnosti využití nejen Seed fondu, ale všech typů finančních nástrojů včetně úvěrů a záruk.

 


 

Projekt SEED FOND v OPPI měl nabídnout podnikatelům zcela nový nástroj podpory ve formě investic rizikového kapitálu. Jeho cílem projektu bylo rozvíjet trh rizikového kapitálu v oblasti investic do začínajících i déle fungujících firem s inovačním potenciálem. Šlo by tedy primárně o investice, o které téměř nemají zájem jak banky z důvodu rizikovosti, tak většinou i tradiční venture kapitálové fondy z důvodu malého rozsahu investic. Přitom zejména začínající firmy mají často velký potenciál stát se konkurenceschopnými a prorazit i na zahraničních trzích, a to nejen v oblastech, jako je IT nebo biotechnologie, nanotechnologie a pokročilé materiály.