OZNÁMENÍ O PŘÍPRAVOVANÉM VYHLÁŠENÍ VÝZEV K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V PROGRAMECH ROZVOJ A POTENCIÁL

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace oznamuje záměr vyhlásit výzvy k podávání žádostí do programů Rozvoj a Potenciál.

MPO usiluje o vyhlášení těchto výzev v co nejkratším termínu, aby projekty mohly být co nejdříve hodnoceny a rozhodovány, situace je ale ztížena probíhající změnou evropských pravidel pro veřejnou podporu. Podle stávající legislativy (zejména nařízení Komise o blokových výjimkách č. 800/2008) již nelze výzvy vyhlásit a plně zadministrovat a nové nařízení o blokových výjimkách (GBER – General Block Exemption Regulation) není Komisí dosud schváleno. V rámci urychlení celého procesu MPO předběžně avizuje podmínky budoucích výzev, aby si podnikatelé mohli začít připravovat své projekty. Formální vyhlášení výzev standardním způsobem proběhne až po schválení GBER a jeho vyhlášení v Úředním věstníku (tj. po nabytí jeho platnosti – očekává se v květnu t.r.).

Stávající znění zveřejněných dokumentů odráží v tuto chvíli známou podobu nové legislativy, může se tedy v určitých detailech měnit po jejím oficiálním schválení. Vzhledem k tomu, že oproti minulým výzvám došlo u obou programů k dílčím změnám, doporučujeme potenciálním žadatelům přiložené dokumenty pečlivě prostudovat.