Odkazy

23.05.2011
Nabídka pracovní pozice ve státní sféře

Volné pracovní pozice

12.05.2011
Dokládání vazby projektů na Integrovaný plán rozvoje měst

Společná příloha k výběrovým kritériím programů PROSPERITA, SPOLUPRÁCE, ICT a STRATEGICKÉ SLUŽBY, POTENCIÁL, NEMOVITOSTI, ŠKOLICÍ STŘEDISKA A EKOENERGIE. Poprvé publikováno 3.3.2009, Aktualizace: Úprava vzoru potvrzení města. Aktualizace oznámení o datum

24.06.2010
Všeobecné předpisy ES ke strukturálním fondům

Předpisy definují pravidla pro využívání prostředků ze strukturálních fondů v oblasti uznatelných výdajů, propagace, finančních toků a jejich kontroly.

15.06.2010
Předpisy k ochraně hospodářské soutěže vztahující se na programy OPPI

Předpisy ES vymezují povolené způsoby státní pomoci ve vztahu k programům OPPI. Aktualizace: přidáno nařízení Komise č. 800/2008

15.06.2010
Obecné předpisy ES ke strukturálním fondům

Předpisy definují pravidla pro využívání prostředků ze strukturálních fondů v oblasti uznatelných výdajů, propagace, finančních toků a jejich kontroly.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6