» Program podpory Poradenství

Poradenství

Tento program realizuje Prioritní osu 6 "Služby pro rozvoj podnikání" Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem programu PORADENSTVÍ je zlepšení kvality a dostupnosti poradenských služeb pro malé a střední podniky a tím i zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím ucelené koncepce poradenských služeb.

Operační program Podnikání a inovace má pro podnikatele v období 2007 — 2013 připraveno téměř 90 miliard korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásí dne 9. března 2011 projekt programu PORADENSTVÍ CzechAccelerator 2011 — 2014, jehož cílem je zlepšení kvality a dostupnosti poradenských služeb pro malé a střední podniky (MSP) a tím i zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Poskytovatelem dotace pro projekt CzechAccelerator 2011 — 2014 je Agentura pro podporu podnikání a investic — CzechInvest. Příjem žádostí začne 1. dubna 2011 a skončí 30. září 2013. Podrobné informace o projektu, vymezení způsobilých výdajů a forma podpory budou k dispozici na webových stránkách www.mpo—oppi.cz a www.czechinvest.org k výše uvedenému datu.

Společné přílohy dotačních programů podpory

Zájemcům o program PORADENSTVÍ doporučujeme prostudovat Společné přílohy dotačních programů podpory. Na uvedeném odkaze naleznete informace týkající se všech dotačních programů podpory a aktuální i dříve platné verze těchto dokumentů:

  • Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007 — 2013
  • Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI — obecná část
  • Pravidla pro výběr dodavatelů
  • Upozornění poskytovatele dotací pro realizátory podpořených projektů
  • Pravidla etapizace projektu
  • Pravidla pro publicitu
• Přílohy

» 3. Výzva

Poradenství - I. výzva programu - II. prodloužení

 Dnem 1. června 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo druhé pokračování časově omezené výzvy k předkládání projektů v programu podpory PORADENSTVÍ. Příjem elektronických registračních žádostí bude zahájen 1. července 2011 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 14. října 2011. Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven na 1. srpna 2011, ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 9. prosince 2011. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 50 mil. CZK.


• Přílohy
» 2. Výzva

Poradenství - I. výzva programu - I. prodloužení

            Příjem elektronických registračních žádostí bude zahájen 8. října 2010 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 31. ledna 2011. Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven na 1. prosince 2010, ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 31. března 2011. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 50 mil. CZK
 

• Přílohy
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit