» Program podpory Potenciál

Potencial

Tento program realizuje Prioritní osu 4 "Inovace" Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem programu POTENCIÁL  je podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci.

Zájemcům o tento program doporučujeme k prostudování:


UPOZORNĚNÍ

 Oznámení o plánovaném prodloužení výzvy :

MINISTERSTVO PRŮMYSLU O OBCHODU VYHLÁSÍ PRODLOUŽENÍ III. VÝZVY PROGRAMU POTENCIÁL V ČERVENCI LETOŠNÍHO ROKU.
 
 

Společné přílohy dotačních programů podpory

Zájemcům o program POTENCIÁL doporučujeme prostudovat Společné přílohy dotačních programů podpory. Na uvedeném odkaze naleznete informace týkající se všech dotačních programů podpory a aktuální i dříve platné verze těchto dokumentů:

  • Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007 — 2013
  • Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI — obecná část
  • Pravidla pro výběr dodavatelů
  • Pravidla etapizace projektu
  • Pravidla pro publicitu

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit čestné prohlášení ke mzdovým nákladům, předepsané tabulky pro mzdové náklady a řídit se metodickou příručkou ke mzdovým nákladům.

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfPříručka způsobilých výdajů
Doporučeno k prostudování - platnost od 31. 10. 2008application-pdf03.11.2011
application/pdfPříručka způsobilých výdajů k III. výzvě - prodloužení
Doporučeno k prostudování - platnost od 25. 7. 2012application-pdf25.07.2012

» 5. Výzva

Potenciál - III. výzva programu - II. prodloužení

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dnem 10. června 2014 třetí kolo výzvy II. prodloužené k podání žádosti o podporu v programu podpory POTENCIÁL a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace je zahájen 10. června 2014 (od 12:00 hod) prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem registračních žádostí končí 10. července 2014 (do 12:00 hod).  Příjem plných žádostí probíhá od 10. června 2014 (od 12:00 hod) do 19. srpna 2014 (do 12:00 hod). Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1 mld. Kč.

• Přílohy
» 4. Výzva


Potenciál - III. výzva programu - prodloužení
 
  
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dnem 25. července 2012 třetí kolo výzvy prodloužené k podání žádosti o podporu v programu podpory POTENCIÁL a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen 13. srpna 2012 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Příjem registračních žádostí končí 15. října 2012. Příjem plných žádostí probíhá od 17. září 2012 do 16. listopadu 2012. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 2 mld. Kč.

• Přílohy
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit