» Program podpory Progres

Obecné informace

Tento program realizuje Prioritní osu 2 "Rozvoj firem" Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem programu PROGRES [pdf, 405 kB] je pomocí podpory ve formě podřízených úvěrů umožnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů a pomocí podpory ve formě finančního příspěvku k podřízenému úvěru motivovat tyto podnikatele ke zvyšování zaměstnanosti.

Zájemcům o tento program doporučujeme k prostudování:


» 5. Výzva

Progres - III. výzva - II. prodloužení

Dnem 2. ledna 2012 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje  druhé pokračování Výzvy III k předkládání projektů v rámci programu PROGRES. Příjem žádostí bude zahájen 2. ledna 2012 prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., a bude ukončen 31. prosince 2012. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 300 mil. Kč.

UPOZORNĚNÍ

 

Pozastavení příjmu žádostí v programu PROGRES OPPI, Výzva III (2. prodloužení)
Ministerstvo průmyslu a obchodu pozastavuje příjem žádosti o podporu v rámci Výzvy III (2. prodloužení) programu Progres OPPI vzhledem k tomu, že podané žádosti o úvěry překročily disponibilní zdroje úvěrového fondu na tuto Výzvu. Posledním dnem příjmu žádosti je 20. březen 2012.

• Přílohy
Přílohy k 5. výzvě
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfIII. Výzva programu PROGRES - II. prodloužení
application-pdf02.01.2012
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 1 - CZ-NACE - II. prodloužení
application-pdf02.01.2012
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 2 - Výběrová kritéria - II. prodloužení
application-pdf02.01.2012
» 4. Výzva

Progres - III. výzva - I. prodloužení

Dnem 3. ledna 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje I. prodloužení Výzvy III k předkládání projektů v rámci programu PROGRES. Příjem žádostí bude zahájen 3. ledna 2011 prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., a bude ukončen 31. prosince 2011. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 600 mil. Kč.

• Přílohy
Přílohy k 4. výzvě
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfIII. Výzva programu PROGRES - I. prodloužení
application-pdf27.05.2011
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 1 - CZ-NACE - I. prodloužení
application-pdf27.05.2011
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 2 - Výběrová kritéria - I. prodloužení
application-pdf27.05.2011
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit