» Program podpory Školicí střediska

Školicí střediska

Tento program realizuje Prioritní osu 5 "Prostředí pro podnikání a inovace" Operačního programu Podnikání a inovace. Cílem programu ŠKOLICÍ STŘEDISKA [pdf, 374 kB]je prostřednictvím zajištění kvalitního zázemí pro realizaci, organizaci a řízení vzdělávání, personálních činností a dalších aktivit souvisejících s rozvojem lidských zdrojů, zvýšit konkurenceschopnost podniků a podnikatelských subjektů ve vymezených sektorech.
 

Společné přílohy dotačních programů podpory

Zájemcům o program ŠKOLICÍ STŘEDISKA doporučujeme prostudovat Společné přílohy dotačních programů podpory. Na uvedeném odkaze naleznete informace týkající se všech dotačních programů podpory a aktuální i dříve platné verze těchto dokumentů:

  • Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007 — 2013
  • Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI — obecná část
  • Pravidla pro výběr dodavatelů
  • Pravidla etapizace projektu
  • Pravidla pro publicitu
• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfŠkolicí střediska - vzor Podmínek poskytnutí dotace
application-pdf04.10.2010
application/pdfZáměr projektu verze I
Podnikatelské subjektyapplication-pdf04.10.2011
application/pdfZáměr projektu verze II
Sdružení podnikatelů, ÚSC, NO, atd.application-pdf04.10.2011
application/pdfUžití účelových znaků pro obce jako příjemce podpory
application-pdf04.10.2011
application/pdfFAQ Školicí střediska
application-pdf04.10.2011
application/pdfPřílohy Školicí střediska - přehled
application-pdf04.10.2011
application/pdfZáměr projektu pro Program Školicí střediska
application-pdf04.10.2011
application/pdfPovinné přílohy
application-pdf04.10.2011

Pravidla způsobilosti výdajů

Způsobilé výdaje musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění a účelu a musejí být vynaloženy v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.

• Přílohy

• Aktuální změny výzev

Změny dokumentu »

Poskytovatel dotace, z důvodu vysokého počtu RŽ v II. - prodloužené výzvě programu Školicí střediska, pozastavuje příjem těchto žádostí k datu 15. 9. 2011. Opětovné spuštění příjmu Registračních žádostí bude záviset na alokaci této výzvy ve vztahu k vyhodnoceným projektům.

» 3. Výzva

Školicí střediska - I. výzva programu -  prodloužení

Ministerstvo průmyslu a obchodu prodlužuje dne 1. května 2011 druhou výzvu k podávání žádostí o podporu v programu ŠKOLICÍ  STŘEDISKA a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace bude zahájen 1. června 2011 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Jedinou podstatnou změnou je úprava minimální výše dotace, která se zvyšuje z 200 tis. Kč na 500 tis. Kč. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1 mld. Kč. Příjem od 1. 6. 2011 do 15. 3. 2012 a příjem od 1. 7. 2011 do 15. 6. 2012.

 Upozornění !!!

Poskytovatel dotace, z důvodu vysokého počtu RŽ v II. - prodloužené výzvě programu Školicí střediska, pozastavuje příjem těchto žádostí k datu 15. 9. 2011. Opětovné spuštění příjmu Registračních žádostí bude záviset na alokaci této výzvy ve vztahu k vyhodnoceným projektům.

• Přílohy
Přílohy k 3. výzvě
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfII. výzva - Pokyny pro žadatele a příjemce dotace - prodloužení
application-pdf10.06.2011
application/pdfII. Výzva pro program Školicí střediska - prodloužení
application-pdf04.10.2011
» 2. Výzva

Školicí střediska - II. výzva programu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje dnem 1. září 2009 II. výzvu k podávání žádostí o podporu v programu podpory ŠKOLICÍ STŘEDISKA a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí. Více informací naleznete v textu dokumentu II. výzvy. Žádosti se podávají pomocí aplikace eAccount. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace bude spuštěn dne 1. 11. 2009.• Přílohy
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit