» Program podpory Spolupráce - Klastry

Spolupráce - Klastry

Tento program realizuje Prioritní osu 5 "Prostředí pro podnikání a inovace" Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 — 2013. Cílem programu SPOLUPRÁCE [pdf, 311 kB]je kontinuální vytváření příznivého podnikatelského prostředí, zlepšování podmínek pro podnikání a inovace a rozvoj konkurenční výhody díky zkvalitňování vazeb mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou. Zájemcům o tento program doporučujeme k prostudování:

 

Společné přílohy dotačních programů podpory

Zájemcům o program SPOLUPRÁCE — Klastry doporučujeme prostudovat Společné přílohy dotačních programů podpory. Na uvedeném odkaze naleznete informace týkající se všech dotačních programů podpory a aktuální i dříve platné verze těchto dokumentů:

  • Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007 — 2013
  • Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI — obecná část
  • Pravidla pro výběr dodavatelů
  • Pravidla etapizace projektu
  • Pravidla pro publicitu

 

Projekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit čestné prohlášení ke mzdovým nákladům, předepsané tabulky pro mzdové náklady a řídit se metodickou příručkou ke mzdovým nákladům.


» 3. Výzva

Spolupráce - Klastry - II. výzva programu - prodloužení
  
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 20. ledna 2012 druhou výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory Spolupráce — Klastry, a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí. Na tuto výzvu je alokováno 500 mil. Kč. Program je součástí Operačního programu Podnikání a inovace a je zaměřen na podporu vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení — klastrů na regionální a nadregionální úrovni jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace pomocí aplikace eAccount bude zahájen dnem 20. ledna 2012 a bude ukončen 30. března 2012. Příjem plných žádostí bude probíhat od 1. dubna 2012 do 29. června 2012.  

• Přílohy
Přílohy k 3. výzvě
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfSpoluprace - Klastry - II. výzva pro předkládání projektů - prodloužení
application-pdf20.01.2012
application/pdfPříloha č. 1 - Příloha I Smlouvy o ES - Annex I - prodloužení
application-pdf20.01.2012
application/pdfPříloha č. 2 - Vymezení ocelářského průmyslu - prodloužení
application-pdf20.01.2012
application/pdfPříloha č. 3 - Vymezení průmyslu výroby syntetických vláken - prodlouženi
application-pdf20.01.2012
application/pdfPříloha č. 4 Pravidla způsobilosti výdajů – zvláštní část programu spolupráce Klastry - prodloužení č.j. 10596/11/08100 platnost od 20.1.2012
application-pdf20.01.2012
application/pdfPříloha č. 5 - Výběrová kriteria_a_nové klastry - prodloužení
application-pdf20.01.2012
application/pdfPříloha č. 5 - Výběrová kriteria_b_podpořené klastry - prodloužení
application-pdf20.01.2012
application/pdfPříloha č. 6 - Osnova studie proveditelnosti_a_nové klastry - prodloužení
application-pdf20.01.2012
application/pdfPříloha č. 6 - Osnova studie proveditelnosti_b_podpořené klastry - prodloužení
application-pdf20.01.2012
application/pdfPříloha č. 7 - Kategorie CZ-NACE podporované - prodloužení
application-pdf20.01.2012
application/pdfPříloha č. 8 - Pokyny pro žadatele a příjemce dotace - prodloužení
application-pdf20.01.2012
application/mswordPříloha č. 9 - Pokyny pro vyplnění průběžné zprávy - kolektivní výzkum
application-msword21.02.2013
application/pdfPříloha č. 10 - Osnova závěrečné zprávy
application-pdf23.01.2015
application/pdfPříloha č. 11 - Osnova závěrečné zprávy - kolektivní výzkum
application-pdf23.01.2015
» 2. Výzva

Spolupráce - Klastry - II. výzva programu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 11. ledna 2010 druhou výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory Spolupráce — Klastry, a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí. Na tuto výzvu je alokováno 750 mil. Kč. Program je součástí Operačního programu Podnikání a inovace a je zaměřen na podporu vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení — klastrů na regionální a nadregionální úrovni jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace pomocí aplikace eAccount bude zahájen dnem 1. března 2010 a bude ukončen 30. května 2010. Příjem plných žádostí bude probíhat od 1. května 2010 do 30. září 2010. Pro aktivitu Rozvoj klastru pro subjekty podpořené v I. výzvě Spolupráce — klastry bude příjem registračních žádostí ukončen 30. března 2010 a příjem plných žádostí 30. května 2010.

Upozornění 

 P říjem registračních žádostí byl pouze pro tuto aktivitu znovu otevřen v souvislosti s vyhlášením 10. výzvy Cornet. RŽ je nutno podat do 10. září 2010. Plnou žádost do 30. září 2010."

• Přílohy
Přílohy k 2. výzvě
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfSpolupráce - Klastry - II. Výzva pro předkládání projektů
application-pdf27.09.2011
application/pdfII. výzva - Příloha č. 1 - I - Smlouvy o ES - Annex I.
application-pdf27.09.2011
application/pdfII. výzva - Příloha č. 2 - Klastry - Definice ocelářského průmyslu dle NK
application-pdf27.09.2011
application/pdfII. výzva - Příloha č. 3 - Syntetická vlákna
application-pdf27.09.2011
application/pdfII. výzva - Příloha č. 4 - Spolupráce - Klastry - Způsobilé výdaje
application-pdf27.09.2011
application/pdfII. výzva - Příloha č. 5 - Spolupráce - Klastry - II. výzva - VK - a.
application-pdf27.09.2011
application/pdfII. výzva - Příloha č. 5 - Spolupráce - Klastry - II. výzva - VK - b.
application-pdf27.09.2011
application/pdfII. výzva - Příloha č. 6 - Spolupráce - Klastry - Osnova studie proveditelnosti
application-pdf27.09.2011
application/pdfII. výzva - Příloha č. 6 - Spolupráce - Klastry -Osnova studie proveditelnosti - b.
application-pdf27.09.2011
application/pdfII. výzva - Příloha č. 7 - Vymezení podporovaných oblastí
application-pdf27.09.2011
application/pdfII. výzva - Příloha č. 8 - Pokyny pro žadatele a příjemce dotace
application-pdf27.10.2010
application/pdfII. výzva - Příloha č. 9 - Pravidla způsobilosti výdajů, č.j. 10596/11/08100
Platnost od 1. 4. 2011application-pdf27.09.2011
application/pdfII. výzva - Příloha č. 10 - Podmínky poskytnutí dotace
Platnost od 1. 2. 2011application-pdf27.09.2011
application/pdfII. výzva - Příloha č. 10a - Podmínky poskytnutí dotace
Platnost od 15. 6. 2011application-pdf27.09.2011
application/pdfII. výzva - Příloha č. 11 - Příručka způsobilých výdajů
application-pdf27.09.2011
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit