» Program podpory Spolupráce - Technologické platformy

Spolupráce - Technologické platformy

Tento program realizuje Prioritní osu 5 "Prostředí pro podnikání a inovace" Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 — 2013. Cílem programu SPOLUPRÁCE [pdf, 311 kB]je kontinuální vytváření příznivého podnikatelského prostředí, zlepšování podmínek pro podnikání a inovace a rozvoj konkurenční výhody díky zkvalitňování vazeb mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou.

Společné přílohy dotačních programů podpory

Zájemcům o program SPOLUPRÁCE — Technologické platformy doporučujeme prostudovat Společné přílohy dotačních programů podpory. Na uvedeném odkaze naleznete informace týkající se všech dotačních programů podpory a aktuální i dříve platné verze těchto dokumentů:

  • Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007 — 2013
  • Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI — obecná část
  • Pravidla pro publicitu
  • Pravidla pro výběr dodavatelů
  • Pravidla etapizace projektuProjekty uplatňující mzdové náklady musí k žádosti o platbu doložit čestné prohlášení ke mzdovým nákladům, předepsané tabulky pro mzdové náklady a řídit se metodickou příručkou ke mzdovým nákladům.

• Přílohy
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/octet-streamZávazné ukazatele
application-octet-stream21.06.2012

» 3. Výzva

Spolupráce - Technologické platformy - II. výzva programu - prodloužení

 II. výzva Spolupráce – technologické platformy - prodloužení
 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky  vyhlašuje dne 30.3.2012 prodloužení II. výzvy programu Spolupráce – technologické platformy, a to formou kolového příjmu žádostí. Tato výzva naplňuje cíl podpořit vznik a rozvoj kooperačních odvětvových seskupení — technologických platforem na národní úrovni jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace bude zahájen dne 2. dubna 2012 prostřednictvím internetové aplikace eAccount.
Ukončení příjmu registračních žádostí je naplánováno na 15. května 2012. Plné žádosti budou přijímány od 1. června 2012 do 31. srpna 2012.

UPOZORNĚNÍ:
Příjem registračních žádosti v II. výzvě  - prodloužení byl prodloužen do 15. června 2012!

• Přílohy
» 2. Výzva

Spolupráce - Technologické platformy - II. výzva programu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje dne 4. května 2009 druhou výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory SPOLUPRÁCE — Technologické platformy, a to formou kolového příjmu žádostí. Tato výzva naplňuje cíl podpořit vznik a rozvoj kooperačních odvětvových seskupení — technologických platforem na národní úrovni jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace bude zahájen dne 1. června 2009 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Ukončení příjmu registračních žádostí je naplánováno na 1. října 2009. Plné žádosti budou přijímány od 1. září 2009 do 30. listopadu 2009.Tato výzva naplňuje cíl podpořit vznik a rozvoj kooperačních odvětvových seskupení — technologických platforem na národní úrovni jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu.
Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace bude zahájen dne 1. června 2009 prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Ukončení příjmu registračních žádostí je naplánováno na 1. října 2009. Plné žádosti budou přijímány od 1. září 2009 do 31. listopadu 2009.
 

• Přílohy
Přílohy k 2. výzvě
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfSpolupráce - TP - II. Výzva pro předkládání projektů
application-pdf07.03.2010
application/pdfII. výzva - Příloha č. 1 - Příloha I Smlouvy o ES
Příloha č. 1 Výzvyapplication-pdf04.05.2009
application/pdfII. výzva - Příloha č. 2 - Ocelářský průmysl
Příloha č. 2 Výzvyapplication-pdf04.05.2009
application/pdfII. výzva - Příloha č. 3 - Syntetická vlákna
Příloha č. 3 Výzvyapplication-pdf04.05.2009
application/pdfII. výzva - Příloha č. 4 - Způsobilé výdaje
Příloha č. 4 Výzvyapplication-pdf04.05.2009
application/pdfII. výzva - Příloha č. 5 - Výběrová kritéria
Příloha č. 5 Výzvyapplication-pdf04.05.2009
application/pdfII. výzva - Příloha č. 6 - Osnova Studie proveditelnosti
Příloha č. 6 Výzvyapplication-pdf04.05.2009
application/pdfII. výzva - Příloha č. 7 - Pokyny pro žadatele a příjemce
application-pdf27.10.2010
application/pdfII. výzva - Příloha č. 8 - Pravidla způsobilých výdajů č.j. 10596/11/08100
platnost od 1. 4. 2011application-pdf01.04.2011
application/pdfII. výzva - Příloha č. 9 - Podmínky poskytnutí dotace
Platnost od 1. 2. 2011application-pdf01.02.2011
application/pdfII. výzva - Příloha č. 9a - Podmínky poskytnutí dotace
Platnost od 15. 6. 2011application-pdf15.06.2011
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit