» Program podpory Start

Start 

Program START je zaměřen na realizaci podnikatelských projektů osob vstupujících do podnikání poprvé nebo s delším časovým odstupem, a to poskytnutím podpory ve formě bezúročného úvěru nebo zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru. Příjemci mohou být pouze drobní podnikatelé.


» 2. Výzva

Start - II. výzva programu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 5. ledna 2010 druhou výzvu k podání žádostí o podporu v programu START. Výzva je časově omezena, příjem žádostí o podporu je kontinuální. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 150 mil. Kč. Žádosti o podpory přijímají pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., od 5.1.2010 do 31.12.2010.
  
Pokyny pro žadatele, formulář žádosti o podporu a další související dokumenty jsou uvedeny na www.cmzrb.cz

• Přílohy
Přílohy k 2. výzvě
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfII. Výzva pro předkládání projektů - Start
application-pdf06.03.2010
application/pdfII. Výzva - Příloha č. 1 - CZ-NACE, program START,
application-pdf06.03.2010
application/pdfII. Výzva - Příloha č. 2 - Výběrová kritéria, program START, Výzva II
application-pdf06.03.2010
» 1. Výzva

Start - I. výzva programu

Změna realizace programu podpory malého a středního podnikání START

Příjem žádostí o podporu v rámci časově omezené výzvy programu START vyhlášené v červnu 2007 byl ukončen dnem 31.1.2008 z důvodu vysokého počtu zaregistrovaných žádostí o podporu vzhledem k finančním limitům pro dané období. 
Nová výzva k podání žádostí o podporu v programu START bude vyhlášena na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. s dostatečným předstihem.

• Přílohy
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit

1