» Program podpory Záruka

Záruka

Program podpory malého a středního podnikání ZÁRUKA [pdf, 381 kB] Záměrem je s pomocí zvýhodněných záruk a zvýhodněných záruk s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru usnadňovat zejména realizaci podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů zaměřených na investice a zvyšovat tak konkurenceschopnost těchto podnikatelů. Důraz bude kladen na podporu projektů malých podnikatelů v regionech se soustředěnou podporou státu. Příjemci mohou být pouze malí a střední podnikatelé.


» 3. Výzva

Záruka - III. výzva programu

Obnovení příjmu žádostí o záruky ve Výzvě III programu ZÁRUKA OPPI
 
Od 1. 3. 2010 lze podávat žádostí o všechny typy záruk ve Výzvě III programu ZÁRUKA (záruky za investiční úvěry).
 
Současně se s účinností ke stejnému datu vypouští z Přílohy č. 1 část A tohoto programu podpora výroby elektřiny ze sluneční energie spadající do CZ — NACE 35 "Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu". Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 5. ledna 2010 třetí výzvu k podání žádostí o podporu v programu ZÁRUKA. Výzva je časově omezena, příjem žádostí o podporu je kontinuální. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1,1 mld. Kč. Datum příjmu RŽ: 05.01.2010 a datum konce příjmu RŽ:  1.12.2010
 

• Přílohy
Přílohy k 3. výzvě
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfZáruka - III. Výzva pro předkládání projektů
application-pdf05.01.2010
application/pdfIII. výzva - Příloha č. 1 - CZ-NACE, program ZÁRUKA
application-pdf05.01.2010
application/pdfIII. Výzva - Příloha č. 2 - Výběrová kritéria, program ZÁRUKA
application-pdf05.01.2010
» 2. Výzva

Záruka - II. výzva programu

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnem 13. února vyhlásilo druhou výzvu časově omezeného příjmu žádostí. Systém sběru žádostí je kontinuální a probíhá od 23.2.2009 do 31.12.2009. Plánovaná alokace je 1,65 mld. Kč. Cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk usnadňovat malým a středním podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů, s důrazem na podporu projektů v dalších programech Operačního programu Podnikání a inovace (více viz www.mpo.cz), a zvyšovat tak konkurenceschopnost těchto podnikatelů.

Pokyny pro žadatele o záruky — dokument je uveden na webových stránkách ČMZRB.

• Přílohy
Přílohy k 2. výzvě
Název souboruPopisTyp souboruDatum
application/pdfZáruka - II. Výzva pro předkládání projektů
application-pdf05.01.2010
application/pdfII. Výzva - Příloha č.1 - Záruka - CZ-NACE
application-pdf05.01.2010
application/pdfII. Výzva - Příloha č. 2 - Záruka - Výběrová kritéria
application-pdf05.01.2010
» Ostatní důležité informace

» Přehled aktualizací
Zobrazit